Średniowieczne śpiewy w klasztorze

229

Tematem środowego koncertu były utwory pochwalne na cześć Maryi. Jest to temat muzycznie bardzo bogaty, ponieważ w średniowieczu powstał ogromny repertuar poświęcony Maryi Pannie. Utwory te rodziły się przede wszystkim w klasztorach: najbardziej prestiżowych ośrodkach intelektualnych Europy, najpierw we Francji, później we Włoszech, Hiszpanii, Anglii, Szwajcarii i w krajach Europy Środkowej. W okresie średniowiecza, Kościół pełnił bardzo ważną rolę w życiu ludzi. Automatycznie więc muzyka kościelna miała wielkie znaczenie. Głównymi ośrodkami  muzyki były w tym czasie klasztory, a kompozytorami zazwyczaj księża i mnisi. Muzykę tworzono na chwałę Bogu, w związku z czym utwory były najczęściej anonimowe. W okresie średniowiecza, skupiano się wokół muzyki wokalnej. Początkowo używanie instrumentów było nawet zabronione, dlatego większość utworów z tamtego okresu wykonuje się a capella (bez akompaniamentu instrumentów).

Chór zaprezentował licznie przybyłej publiczności niezwykłe chwile, pełne muzycznych wrażeń. Muzyczną podróż w przeszłość zapoczątkował hymnem „Ave, maris stella”(„Witaj Gwiazdo morza…”) z benedyktyńskiego hymnarium Solesmes.

Zespół Ensemble Trecanum ze Strasburga, składa się z dziewięciu śpiewaków. Dyrektorem jest Etienne Stoeffel, a szczególne wrażenie wywarł dynamiczny, pełen radosnego zaangażowania  śpiew Josepha Hartmanna (contra – tenor). W zespole śpiewają, także przepięknie: Veronique Graff, Angelique Sozza, Dominique Gatte, Jean Gremmel, Cyril Pallaud i Bernard Riwer.

Śpiew łacińskich pieśni, z których niektóre liczą już ponad 1000 lat, brzmiał wspaniale i wywarł wielkie wrażenie na trzebnickich melomanach. Dowodem była owacja na stojąco i ożywione, pokoncertowe rozmowy, także w języku Moliera. Miasto Strasburg jest trzebniczanom bliskie, także z tego powodu, że 15 sierpnia 1725 r. Maria Karolina Leszczyńska, narodzona w naszym grodzie, właśnie w strasburskiej katedrze zawarła ślub per procuram z wysłannikiem króla Francji.

Zespół TRECANUM  nagrał dwie płyty: „Ave Maria” i „Emmanuel” (muzyka okresu Świąt Bożego Narodzenia). W środę w murach trzebnickiego klasztoru wystąpił z programem pieśni gregoriańskich i polifonicznych od IX po XIV wiek, skoncentrowanym wokół Marii, Bramy Niebios oraz Wieczności. Oprócz Polski, w ramach tournee zespół odwiedzi także Czechy i Węgry.

Trzebnickim Siostrom Boromeuszkom kolejny raz wyrażamy uznanie za zorganizowanie tak niepowtarzalnego koncertu.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here