Rozliczamy radnych Obornik Śląskich

522

W ciągu minionego roku najwięcej zaoszczędzili: Janusz Jaworski – 179 tys. zł, Bożena Magnowska – ok. 70 tys. zł, Przemysław Kruszyński – 57,5 tys. zł oraz Łukasz Budas, który w roku ubiegłym miał zgromadzonych aż 100 tys. zł, w tym zaś o połowę mniej (50 tys. zł). Najdroższą nieruchomość posiada Przemysław Kruszyński, który mieszka w domu o pow. 350 m kw. i wartości 1,2 mln zł. Nieco tańszy dom ma Łukasz Budas (420 m kw., wartość 500 tys. zł). Przemysław Kruszyński posiada także gospodarstwo rolne o pow. 470 ha i wartości 15 mln złotych. Osiągnął z niego dochód w wysokości aż 1,1 mln zł. Sporej wartości gospodarstwo sadownicze posiada także Łukasz Budas (pow. 17,32 ha, wartość 672 tys. zł), ale dochodu z niego radny w tym roku nie podał. Najwięcej kredytów ma zaciągniętych Przemysław Kruszyński (trzy kredyty na kwotę: 100 tys. zł, 680 tys. zł i 5,2 mln zł). Trzy kredyty zaciągnął także Łukasz Budas (na mieszkanie w wysokości 250 tys. zł na 30 lat, w BZWBK – 150 tys. zł, w BZWBK – 62 tys. euro), natomiast jeden na 200 tys. zł zaciągnął Maciej Tobiczyk. Pozostali radni mają kredyty na mniejsze kwoty, najczęściej w granicach 10-20 tys. złotych.

 

 Henryk Cymerman, wiceprzewodniczący rady

 

– oszczędności nie posiada;

 

– nieruchomość: dom o pow. 132 m kw. i wartości ok. 300 tys. zł (współwłasność z małżonką); działka o pow. 592 m kw., o łącznej wartości ok. 50 tys. zł (współwłasność małżeńska);

 

– dochody: ze stosunku pracy – 38,8 tys. zł; z emerytury wojskowej – 28,4 tys. zł; umowy zlecenia – 6,2 tys. zł; diety radnego – 11,5 zł; zatrudnienie żony – 28,5 tys. zł (wszystkie kwoty brutto);

 

– kredyty: pożyczka hipoteczna w PKO BP na kwotę 114,8 tys. zł; rata spłaty wynosi 1700 złotych.

 

Agnieszka Zakęś, wiceprzewodniczący rady

 

– oszczędności: 34,5 tys. zł (współwłasność małżeńska);

 

– nieruchomości: dom o pow. 192 m kw. i wartości 250 tys. zł (współwłasność małżeńska); działka o pow. 1 tys. m kw. zabudowana domem mieszkalnym o wartości 60 tys. zł (współwłasność małżeńska);

 

– dochody: zatrudnienie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – 146,2 tys. zł, umowy o dzieło – 624 zł, dieta radnej – 10,8 tys. zł, męża z działalności gospodarczej – 36,7 tys. złotych;

 

– wartości ruchome: fiat punto (2009 r.) – małżeńska wspólność majątkowa.

 

 Łukasz Budas:

 

– oszczędności: 50 tys. złotych;

 

– nieruchomości: dom o pow. 420 m kw. i wartości 500 tys. zł (współwłasność), mieszkanie o pow. 100 m kw. i wartości 380 tys. zł (własność); działka pod budynkiem mieszkalnym o pow. 0,14 ha (cena działki włączona w cenę nieruchomości);

 

– działalność gospodarcza: wspólnie z innymi osobami prowadzi spółkę z o.o. ITM Polska – Poznań, Mini Delikatesy Ł.D. Budasowie sp.j;

 

– dochody: minidelikatesy – ponad 240 tys. zł;

 

– wartości ruchome: nie podał;

 

– kredyt: na mieszkanie w wysokości 250 tys. zł na 30 lat, BZWBK – 150 tys. zł, BZWBK – 62 tys. euro.

 

Jadwiga Głodowska:

 

– oszczędności: 37 tys. zł; FIO-IKE 166.7180 jednostek, FIO 148.3550 jednostek o wartości 9 tys. złotych;

 

– nieruchomości: dom o pow. 80 m kw. i wartości 100 tys. zł (własność); działka o pow. 0,045 ha (własność) – wartość nie podana;

 

– dochód: zatrudnienie – ponad 33,7 tys. zł; dieta radnego – 10,4 tys. zł, działalność gospodarcza – 8,1 tys. zł, umowa zlecenie – 96 zł.

 

Andrzej Jaros

 

– oszczędności: nie posiada;

 

– nieruchomość: dom o pow. 150 m kw. i wartości 150 tys. zł (wspólnota małżeńska);

 

– inne: gospodarstwo rolne o pow. 4,25 ha i wartości 105 tys. zł, z budynkami gospodarczymi (wspólnota małżeńska); osobiście prowadzi zakład stolarski – wpis do działalności gospodarczej;

 

– dochody: z zakładu stolarskiego – 64,5 tys. zł; diety sołeckiej – 1,3 tys. zł; diety radnego – 9,3 tys. zł, starostwo powiatowe – 180 zł, Śląski Związek Gmin i Powiatów – 250 zł, LGD – 192 złote.

 

Janusz Jaworski

 

– oszczędności: 179 tys. zł (współwłasność małżeńska);

 

– nieruchomości: dom o pow. 160 m kw. na działce o pow. 594 m kw. i wartości 350 tys. zł (współwłasność małżeńska); mieszkanie o pow. 37 m kw. i wartości 200 tys. zł (współwłasność małżeńska); działka o pow. 3110 m kw. i wartości 80 tys. zł (własność); działka o pow. 680 m kw. i wartości 30 tys. zł (współwłasność małżeńska);

 

– dochody: świadczenie przedemerytalne – ponad 15,5 tys. zł; umowa zlecenie – 594 zł; dieta radnego – ponad 13,8 tys. zł; dieta Związku Gmin Bychowo – 970 zł; emerytura żony – ponad 12,6 tys. zł;

 

– wartość ruchoma: ford mondeo (2003 r.) o wartości 14 tys. zł (współwłasność małżeńska).

 

Przemysław Kruszyński

 

– oszczędności: 57,5 tys. zł;

 

– nieruchomości: dom o pow. 350 m kw. i wartości 1,2 mln zł (własność); gospodarstwo rolne o pow. 470 ha i wartości 15 mln zł ze stajnią, wiatą i stawami (własność i dzierżawa);

 

– udział w spółkach: 200 udziałów w różnych spółkach; 420 tys. akcji w Qvart SA i 100 akcji w PPS SA;

 

– dochody: z gospodarstwa rolnego – 1,1 mln złotych;

 

– wartości ruchome: land rover defender (2006 r.), land rover defender (1992 r.);

 

– kredyt: w wysokości 100 tys. zł w BS w Trzebnicy; 680 tys. zł w BPS; 5,2 mln zł w Noble Bank;

 

Monika Mączka

 

– nieruchomość: dom o pow. 200 m kw. i wartości 350 tys. zł (własność męża);

 

– dochody: dieta sołtysa – 574 zł; praca zawodowa – 67,2 tys. zł; zatrudnienie męża – 37,3 tys. zł, dieta radnego – 12,9 tys. złotych;

 

– wartości ruchome: hyundai (2010 r.) – współwłasność małżeńska;

 

– kredyt: konsumpcyjny w wysokości 26 tys. zł w PKO.

 

Bożena Magnowska

 

– oszczędności: ok. 70 tys. zł;

 

– nieruchomości: mieszkanie o pow. 41 m kw. i wartości ok. 170 tys. zł (własność);

 

– działalność gospodarcza: osobiście prowadzi firmę „Poradnictwo i Edukacja”;

 

– dochody: z działalności gospodarczej – 17,8 tys. zł; zatrudnienie – 58,2 tys. zł; umowa zlecenie – 4,9 tys. zł; dieta radnej – 10,4 tys. zł, prawa autorskie – 120 złotych;

 

– kredyt: w PKO w wysokości ponad 9,7 tys. CHF (współkredytobiorca w 1/3 – kredyt mieszkaniowy).

 

Rozalia Ptasińska

 

– oszczędności: nie posiada;

 

– nieruchomość: mieszkanie o pow. 90 m kw. i wartości 300 tys. zł (współwłasność małżeńska);

 

– dochody: dieta radnej – 10,4 tys. zł; zatrudnienie – 26 tys. zł; zarobki męża – 7,2 tys. złotych;

 

– mienie ruchome: citroen C3 (2004 r.);

 

– kredyt: odnawialny w PKO BP w wysokości 10 tys. zł (zobowiązanie wspólne).

 

Marta Rogala

 

– nieruchomość: dom o pow. 127 m kw. i wartości 350 tys. zł (własność, wspólność ustawowa);

 

– gospodarstwo rolne: działka niezabudowana o pow. 1 ha i wartości 30 tys. zł (wspólność ustawowa)- własność;

 

– dochody: zatrudnienie – 30,8 tys. zł; umowa zlecenie – 2,4 tys. zł; dieta radnej/sołtysa – 12,9 tys.  zł; zatrudnienie męża – 35 tys. złotych;

 

– wartość ruchoma: toyota corolla verso (2003 r.) – wspólność ustawowa.

 

Jerzy Szymków

 

– nieruchomość: dom o pow. 120 m kw. i wartości 360 tys. zł (własność, majątek odrębny);

 

– działalność gospodarcza: gospodarstwo rolne o pow. 1,97 ha i wartości 30 tys. zł z zabudową, w skład której wchodzą: dom, obora, stodoła (majątek odrębny);

 

– dochody: gospodarstwo rolne – 750 zł; dieta radnego – ponad 10,4 tys. złotych;

 

– wartość ruchoma: opel astra II (2004 r.) o wartości 10 tys. zł (majątek wspólny).

 

Maciej Tobiczyk

 

– oszczędności: ok. 10 tys. złotych;

 

– nieruchomości: dom o pow. ok. 160 m kw. i wartości ok. 400 tys. zł (współwłasność małżeńska); mieszkanie o pow. prawie 40 m kw. i wartości ok. 160 tys. zł (współwłasność małżeńska);

 

– akcje: Cefarm Wrocław Akcje Serii A – 310 akcji po 10 zł;

 

– dochody: zatrudnienie – ponad 76,1 tys. zł; dieta radnego – ponad 9,9 tys. zł; zatrudnienie żony – ponad 21,4 tys. złotych;

 

– wartość ruchoma: mercedes E270 CDI (1999 r.);

 

– kredyt: hipoteczny w Banku Millenium w wysokości 200 tys. zł na budowę domu jednorodzinnego (kredyt zaciągnięty w CHF) – współwłasność małżeńska.

 

Agata Zaguła

 

– oszczędności: 20 tys. złotych;

 

– nieruchomości: dom o pow. 170 m kw. i wartości 900 tys. zł (wspólnota małżeńska); działka pod budynkiem o pow. 0,15 ha i wartości 50 tys. zł (wspólność małżeńska);

 

– dochody: zatrudnienie w NBP – ponad 73,7 tys. zł; umowa o pracę męża w Apa Kor – Rokita – ponad 29 tys. zł; dieta radnej – ponad 9,3 tys. zł, umowa zlecenia – 400 złotych;

 

– wartość ruchoma: ford focus (2004 r.) – wspólnota małżeńska.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here