Do kogo należysz?

197

Stary porządek

Od momentu chrztu świętego jesteśmy dziećmi Bożymi i należymy do Chrystusa. Czy jednak jest to tak oczywiste? Patrząc na życie chrześcijan, na ich postępowanie – nie wydaje się, aby wszyscy „należeli do Chrystusa”. Widzimy, że ciągle jeszcze jest aktualna sytuacja „wyzwalania” z niewoli złego ducha (z niewoli grzechu i szatana). Dlatego Kościół ukazuje nam Jezusa, który przyszedł na świat, aby leczyć ciała i dusze. Przykładem niech będzie Ewangelia z ostatniej niedzieli przybliżająca uzdrowienie kobiety oraz wskrzeszenie córki Jaira, przełożonego synagogi (Mk 5,21-43). Uzdrowienia podawane w tekstach Pisma świętego są zawsze wynikiem wiary (sam Jezus o tym mówił). Aby doświadczyć uzdrowienia trzeba było uwierzyć w Jezusa. I chociaż nie wszyscy, którzy wierzyli w owych czasach, że Jezus jest Synem Bożym, zostali uzdrowieni, to tego rodzaju cuda były właśnie dowodem na przyjście czasów mesjańskich. Dzisiaj jest podobnie. Wielu doświadcza uzdrowienia ciała, ze względu na wiarę w żywego, obecnego wśród nas Jezusa. Wiara nie uwalnia jednak całkowicie od konsekwencji grzechu pierworodnego. Zawsze będą trapiły nas choroby, cierpienia i wszechobecna śmierć.

 

Nowe życie

Gdy należymy do Chrystusa, nasze życie obfituje we wszystko: „w wiarę, w mowę, w wiedzę, we wszelką gorliwość, w miłość, …”(2 Kor 8,7). Tak św. Paweł określa stan człowieka, który uwierzył w Jezusa Chrystusa. Można nawet zasugerować, że taka sytuacja jest o wiele bardziej korzystna, niż samo dobre zdrowie. Przecież to właśnie od stanu ducha, od tego, do kogo należy człowiek, zależy jego życie wieczne. Dlatego podejmujemy zadania, które pomagają nam we właściwy sposób podchodzić do różnego rodzaju trudności napotykanych w życiu. Szukamy również okazji do pogłębienia swojej wiary („Nie bój się, tylko wierz” – Mk 5,36). Odpowiednim czasem na ożywienie swojej wiary niech będą wakacje, czy urlopy. W inny sposób można ten czas przeżyć. Można bardziej „po swojemu” planować dzień. Niech nie zabraknie w tym planowaniu chwil na umacnianie swojej wiary.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here