Termomodernizacja na finiszu

42

We wspólnym projekcie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, świetlice, domy pomocy społecznej, czy remizy strażackie – czyli najogólniej mówiąc w ich ociepleniu, wymianie okien i drzwi, wzmocnieniu stropodachów, położeniu wełny mineralnej, nowej papy lub dachówek oraz odnowieniu elewacji – uczestniczą samorządy z województw: dolnośląskiego i łódzkiego. „Ramię w ramię” tego zadania podjęły się gminy: Żmigród, Oborniki Śląskie, Prusice i Mokrsko (powiat wieluński) oraz powiaty: trzebnicki i milicki. Wysokość dofinansowania wszystkich prac ociepleniowych, mających na celu uzyskanie tzw. efektu ekologicznego w postaci zatrzymania zbędnej utraty energii cieplnej i elektrycznej, oszacowana została na co najmniej 11 mln zł i obejmować będzie do 30 proc. rzeczywistych kosztów poniesionych przez samorządy (zakup materiałów budowlanych, paliwa, drzwi, okien, papy, wełny mineralnej, dachówek itp.). Wydatkowanie tych środków kontroluje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska (NFOŚ), a donatorem projektu termomodernizacji w skali całego kraju jest rząd Japonii, który w ten sposób udziela wsparcia Polsce i innym krajom Europy Środkowo-Wschodniej w walce o czyste środowisko.

Nierówne tempo

 

Chęć udziału w projekcie termomodernizacyjnym początkowo deklarowała również gmina Trzebnica, jednak wycofała się z niego na początku kwietnia br. z powodu licznych zaniedbań w przygotowaniu projektu budowlanego i opóźnień w zdobywaniu pozwoleń na przebudowę budynków posanatoryjnych w Trzebnicy, w których w przyszłości miały funkcjonować Szkoła Podstawowa nr 2 i szkoła muzyczna. Wartość planowanych przez Trzebnicę prac szacowano na 2,95 mln zł, jednak okazało się, że nie będzie ich można zrealizować do końca 2012 r., co było warunkiem absolutnie koniecznym, by uczestniczyć w projekcie i uzyskać dofinansowanie z NFOŚ.

Z kolei gmina Oborniki Śląskie od samego początku występowała jako partner porozumienia i uczestnik projektu, jednak jej rola sprowadzała się de facto tylko do wzmocnienia siły wniosku innych samorządów podejmujących się zadania termomodernizacji. Już w 2010 r. Oborniki Śląskie samodzielnie zrealizowały, jednak bez zwrotu kosztów, deklarowany przez siebie cel, czyli ocieplenie za 186,5 tys. zł budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i teraz wyraziły wolę wycofania się z projektu po to, by zaoszczędzić „zbędnych kłopotów rozliczeniowych” pozostałym partnerów porozumienia.

Obecnie w projekcie pozostały po stronie trzebnickiej tylko gminy Żmigród i Prusice oraz powiat trzebnicki. Żmigród już zrealizował lub realizuje część przedsięwzięć termomodernizacyjnych, takich jak ocieplenie przedszkola „Zielona Dolina”, remizy OSP w Żmigrodzie oraz Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Radziądzu (wraz ze zmianą kotłowni z opałowej na gazową). Natomiast w  najbliższym czasie rozpisane zostaną przetargi na ocieplenie Urzędu Miejskiego, budynku referatu oświaty oraz Szkoły Podstawowej w Barkowie (wymiana kotłowni z opałowej na biomasę). Wartość tych wszystkich inwestycji szacuje się na 4 mln zł, przy czym dofinansowanie z NFOŚ wyniesie 1,2 mln złotych.

Nieco mniejszy zakres prac zamierza zrealizować gmina Prusice. Dokona ona termomodernizacji czterech budynków użyteczności publicznej, tj.: Zespołu Szkół w Prusicach, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Wartość tych z kolei inwestycji szacuje się na 1,9 mln zł, choć początkowo zamierzano wydać na ten cel o 400 tys. zł więcej. Zdecydowano się jednak nieco okroić zakres prac. Najskromniej w tym gronie prezentuje się powiat trzebnicki, który zamierza do końca roku przeprowadzić za 984 tys. zł gruntowną termomodernizację Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Trzebnicy oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Żmigrodzie.

Powiat milicki występuje w całym przedsięwzięciu w roli lidera, który zakończył już wszystkie zaplanowane inwestycje, opiewające łącznie na 4,5 mln zł, przy dofinansowaniu z NFOŚ sięgającym 1,7 mln zł. Z tego powodu jako pierwszy sięgnie po środki zewnętrzne, co po podpisaniu 30 maja umowy z NFOŚ stanie się możliwe najwcześniej w połowie lipca.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here