Dom pełen Boga

173

Jan Chrzciciel

Prorok Izajasz nauczał, że zbawienie dotrze aż po krańce ziemi. Chce także pomóc ludziom, aby dostrzegli, jak wielkie dzieła przygotował Bóg tym, którzy uwierzą w Jego Imię. Naucza nie tylko z wielką mądrością, ale także z równie wielką mocą. W sprawie głoszenia słowa ostatni prorok Starego Testamentu, czyli Jan Chrzciciel, jest podobny do Izajasza – z niezwykłą determinacją ogłasza i realizuje chrzest nawrócenia. Tajemnica przyjścia Mesjasza stała się jawna właśnie dzięki niemu. Zanim jednak to nastąpiło, „wielkie tajemnice” rozegrały się w domu Elżbiety i Zachariasza. Ewangelista podkreślił nawet, że „… padł strach na wszystkich ich sąsiadów” (Łk 1,57-66). Czymże jednak został wywołany ten strach? Niczym innym, jak tym, co się stało po napisaniu imienia „Jan” – tzn. „Bóg jest łaskawy”. Zachariasz odzyskuje wtedy mowę i wyśpiewuje hymn, którego słowa ucieleśniają nadzieje narodu wybranego. Elżbieta i Zachariasz zawsze żyli w bliskości Boga (mimo wcześniejszego braku potomstwa). Teraz z tym większą ufnością i wiarą oddają się służbie Bogu.

 

Piotr i Paweł

Ten sam Bóg daje moc i siłę wszystkim, którzy Jemu ufają. Uczniowie Jezusa po otrzymaniu daru Ducha Świętego okazywali wielką siłę wiary, a nawet miłość względem prześladowców. To powodowało, że chrześcijaństwo rozwijało się jeszcze szybciej, ponieważ świadectwo życia uczniów Jezusa zabitego i zmartwychwstałego, potęgowało zainteresowanie nową wiarą. Judaizm stracił swoją autentyczność, gdyż postrzegany był przez pogan jako religia walcząca z prawdziwymi świadkami i wyznawcami Jezusa (uważanego za prawdziwego posłańca Boga). Najwięksi z apostołów nowego Nauczyciela – Piotr i Paweł – świadectwem swojego życia, aż po męczeństwo, stali się wtedy wspaniałym wzorem dla wszystkich oczekujących nowego porządku. Charakterystycznym w religii jest właśnie to, że najbardziej skuteczną formą ewangelizacji jest właśnie przykład życia, uwieńczony często męczeństwem. Dowodem tego była postawa ostatniego z proroków – Jana Chrzciciela, a później także życie największych pośród uczniów Jezusa – Piotra i Pawła. Jednym z wielu środków do osiągnięcia takiej postawy jest na pewno wiara domu rodzinnego i środowiska życia. 29 czerwca to dzień, w którym dziękujemy Bogu za tak wspaniałych naśladowców Jezusa. Jest to także dzień „imienin” dla drugiej Parafii trzebnickiej. Główna suma odpustowa będzie odprawiona w piątek o godz. 17 w kościele, którym patronują św. Piotr i Paweł.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here