Epopeja wójta Farańca

489

Ponad 4 miesiące temu, 14 lutego, zapadł wyrok w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, który rozpatrywał apelację, jaką wójt gminy Zawonia Andrzej Faraniec wniósł od wyroku sądu pierwszej instancji, skazującego go na karę więzienia za popełnienie przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego. Chodziło o ukrywanie w oświadczeniach majątkowych dochodów, jakie wójt uzyskiwał przez kilka lat z racji wykonywania dorywczych prac w charakterze inspektora nadzoru budowlanego. Wójt Faraniec, jak o tym zapewnia sekretarz gminy Robert Borczyk, nigdy „nie prowadził działalności gospodarczej ani w sposób formalny (wpis do ewidencji), ani nieformalny”. Jednak działalność „na boku” sąd zakwalifikował jako  „działalność gospodarczą” i stwierdził, że wójt zapisywał w oświadczeniach majątkowych uzyskiwane z tego źródła pieniądze po stronie „oszczędności”, które niejako raz do roku się odnawiały, nie natomiast po stronie „dochodów”, które każdy samorządowiec ma obowiązek ujawniać opinii publicznej. Nie oznacza to, rzecz jasna, że wójt działał w złej woli: wprost przeciwnie, jak każdy może on uzyskiwać dochody z innych źródeł, pod warunkiem, że nie jest to działalność gospodarcza sensu stricto (ewidencjonowana). Nietrudno bowiem sobie wyobrazić, że wójt jest np. wybitnym znawcą prawa i publikuje w specjalistycznej prasie swoje artykuły, za które uzyskuje należne mu honorarium. Mało tego, sama „skala” przestępstwa jest, zdaje się, niewielka: wójt przez ok. 6 lat dorobił sobie ok. 14 tys. zł, podczas gdy obecny prezydent Krakowa wypracował sobie na podstawie umowy cywilnoprawnej w poprzednim roku aż 300 tys. złotych.

 

Na czym polega problem?

Polskie prawo samorządowe jest skonstruowane w ten sposób, że nie dopuszcza ono możliwości łączenia funkcji pochodzącej z wyboru powszechnego, jaką jest funkcja wójta, z jakąkolwiek inną funkcją, np. prezesa lub członka rady nadzorczej spółki prawa handlowego, zwłaszcza gdy jest to związane z zawieraniem formalnej umowy o pracę lub samozatrudnieniem. Ustawodawca przewidział bowiem, że w przypadku łączenia funkcji mogłoby dojść do konfliktu interesów, kiedy wójt mógłby preferować, np. w przetargach spółkę, w której władzach zasiada. Mało tego: naczelną zasadą życia publicznego, a wójt jest osobą publiczną, powinna być pełna przejrzystość (transparentność) dochodów osób, na których pensję składają się przecież wszyscy obywatele płacący podatki. Mają oni prawo wiedzieć, ile zarabia wybrany przez nich urzędnik i skąd czerpie dochody, i tak przecież niemałe. Dlatego też każdy przypadek ukrywania przez wyższego urzędnika państwowego dochodów jest traktowany bardzo surowo, zwłaszcza gdy prowadzi on nielegalną działalność gospodarczą. A za taką Sąd Okręgowy we Wrocławiu uznał uzyskiwanie dochodów przez wójta Farańca z innych źródeł niż kasa gminy i skazał go na karę 1 roku pozbawienia wolności, w zawieszeniu na 2 lata. Co ważne, wyrok ten był ostateczny i prawomocny, i wydawało się, że od dnia jego wydania, tj. od 14 lutego, sprawy potoczą się według utartych reguł: rada gminy niezwłocznie wygasi wójtowi mandat w drodze uchwały, której treść przekaże wojewodzie dolnośląskiemu, a ten z kolei  poprosi premiera Donalda Tuska o wyznaczenie komisarza, który w ciągu ok. 60 dni, czyli najpóźniej do 12 maja, przygotuje i przeprowadzi wybory uzupełniające, w wyniku których wójtem Zawoni zostanie inna osoba niż zasiadający od 22 lat na tym fotelu Andrzej Faraniec. Tak się jednak, mimo upływu wielu tygodni i miesięcy, nie stało.

 

Przeczytaj, jak wygląda sytuacja wójta

Liczba słów ukrytego tekstu: 1389

Kup gazetę w kiosku
lub wydanie elektroniczne

ten artykuł znajduje
się w numerze 2012-26
Cena gazety: 3,00 brutto
LUB Wyślij sms

Wyślij sms o treści: AP.NOWA
na numer: 72068
Cena sms: 2,46 brutto
LUB Wykonaj szybki przelew

Szybkie przelewy i płatności
kartą poprzez dotpay.pl
Kwota przelewu: 1,50 brutto


Aby odblokować treść wpisz otrzymany kod:

UWAGA!!! Zakupiony kod jest aktywny przez 7 dni oraz odkrywa wszystkie płatne treści.

 

1 KOMENTARZ

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here