Radni chcą odwołania przewodniczącego

59

Przypomnijmy, już w maju, dokładnie 11 -tego dnia tego miesiąca, radni opozycyjnego ugrupowania złożyli u przewodniczącego rady wniosek o zwołanie sesji Rady Miejskiej. Jak argumentowali radni, chcieli otrzymać informacje między innymi na temat sytuacji finansowej basenu.

Kolejny wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej radni „Trzebnicy Ponad Podziałami” złożyli 6 czerwca. Do wniosku, który zawierzał między innymi porządek obrad, a także stosowne uchwały, radni dołączyli również uzasadnienie, w którym czytamy: „Niepokoi nas to, że o ważnych i kosztownych działaniach dowiadujemy się z prasy lokalnej i plotek. Interpelacje, wnioski i prośby składane przez nas do burmistrza, przewodniczącego rady, przewodniczących komisji pozostają bez odpowiedzi lub odpowiedź na nie jest odwlekana poza wszelkie ustawowe terminy. W ostatnim okresie nasz klub przygotował kilka projektów uchwał, które chcielibyśmy wprowadzić w życie. Zwłaszcza projekt uchwały dotyczącej planu pracy komisji budżetu i rozwoju gospodarczego jest pilny. Uchwalenie planu pracy komisji  w czerwcu, czyli w połowie roku, mija się z celem. Pozostałe projekty uchwał również są bardzo istotne z punktu widzenia funkcjonowania Rady. Prośba o informację nt. udziału gminy Trzebnica w projekcie „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego” wynika z faktu, że informacja na temat wycofania się z projektu pochodzi z doniesień prasowych, nie znane są nam oficjalne powody tej decyzji, która niesie za sobą skutki finansowe, jak i społeczne. Skutkiem finansowym jest utrata blisko 2 milionów złotych dotacji i taniego kredytu. Skutkiem społecznym jest opóźnienie w przeprowadzce uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 do nowych obiektów, przez co dzieci muszą w dalszym ciągu kształcić się w trudnych warunkach (ciasne klasy, piwnice adaptowane na pomieszczenia lekcyjne itp.). Prośba o informację dotyczącą spółek wynika z braku odpowiedzi burmistrza na wcześniejsze interpelacje, zapytania i wnioski.Mimo zapewnień burmistrza, że tak się nie stanie, pojawiła się informacja o tym, że rozbudowa ośrodka zdrowia ma się odbyć kosztem placu zabaw w Przedszkolu nr 1. Taka sytuacja jest wg nas niedopuszczalna może ona mieć wpływ na pogorszenie jakości tej placówki. Inną ważną kwestią  są koszty amortyzacji obiektów basenowych. Można odnieść wrażenie, że nie są one  uwzględniane a w związku z tym straty wykazywane przez spółkę są dużo większe (jeśli koszty amortyzacji ponosi spółka). Jeśli gmina ponosi te koszty, to gdzie w budżecie i sprawozdaniu z wykonania budżetu z a rok 2011 zostały one uwzględnione”.

– Zwoływanie sesji na wniosek radnych to nie uprawnienie, a obowiązek. W naszym przekonaniu dwa wnioski, które zostały przez nas złożone nie miały żadnych uchybień formalnych – mówi Jan Darowski, przewodniczący Klubu Radnych „Trzebnica Ponad Podziałami” i dodaje, że z tego co jest mu wiadome, za odwołaniem przewodniczącego jest również Karol Idzik, były przewodniczący Rady Miejskiej w tej kadencji.

Radni złożyli również skargę na przewodniczącego do wojewody. Radni napisali w niej m.in.: „w dniach 11 maja 2012r. oraz 6 czerwca 2012 roku, zostały prawidłowo złożone wnioski o zwołanie nadzwyczajnych sesji Rady miejskiej w Trzebnicy. Pomimo tych wniosków sesje nie zostały zwołane. Dlatego też wnosimy do organu nadzoru o podjęcie stosownych działań, obligujących przewodniczącego rady do wypełniania ustawowych obowiązków”

Przeczytaj jak swoje postępowanie tłumaczy Mateusz Stanisz

Liczba słów ukrytego tekstu: 121

Kup gazetę w kiosku
lub wydanie elektroniczne

ten artykuł znajduje
się w numerze 2012-25
Cena gazety: 3,00 brutto
LUB Wyślij sms

Wyślij sms o treści: AP.NOWA
na numer: 72068
Cena sms: 2,46 brutto
LUB Wykonaj szybki przelew

Szybkie przelewy i płatności
kartą poprzez dotpay.pl
Kwota przelewu: 1,50 brutto


Aby odblokować treść wpisz otrzymany kod:

UWAGA!!! Zakupiony kod jest aktywny przez 7 dni oraz odkrywa wszystkie płatne treści.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here