Wyniki sprawdzianu sześcioklasistów

992

Z powiatu trzebnickiego do sprawdzianu szóstoklasistów w dniu  3 kwietnia przystąpiło 795 uczniów (jeden uczeń pisał wypełniał arkusze dla ucznia słabosłyszącego, natomiast 11 szóstoklasistów arkusze dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim). Uzyskali średni wynik 22,1 punktów, przy średniej w skali województwa 22,5 pkt. Najlepiej sprawdzian napisali w  naszym województwie uczniowie z Wrocławia (średnia punktów to 25,8) oraz z powiatu wrocławskiego (średnia  23,3 pkt.). Uczniowie powiatu trzebnickiego według opinii dyrektorów napisali tegoroczny sprawdzian na poziomie średnim. Dane na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzają to. Najlepszą średnią w całym powiecie jeżeli chodzi o wyniki ze sprawdzianu osiągnęli uczniowie Szkoły Podstawowej w Czeszowie – 26,7. Bardzo podobny wynik osiągnęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Urazie – 26,2. Zarówno w jednej jak i drugiej szkole, do sprawdzianu przystąpiło 14 uczniów. Szkoły te także otrzymały najlepsze wyniki w gminach: Zawonia oraz Oborniki Śląskie. W gminie Trzebnica najlepszy wynik osiągnęła Szkoła Podstawowa nr 2 (24,9) -sprawdzian pisało w tym roku 50 uczniów. W Żmigrodzie najwyższy wynik osiągnęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Korzeńsku – 25,5 (sprawdzian pisało 17 uczniów), w gminie Wisznia Mała uczniowie Szkoły Podstawowej w Krynicznie – 24,3 ( sprawdzian pisało 22 uczniów), natomiast w gminie Prusice uczniowie Szkoły Podstawowej w Piotrowicach – 21,8 pkt., przy czym egzamin szóstoklasisty pisało 18 uczniów.

 

Poniżej prezentujemy wyniki poszczególnych szkół powiatu trzebnickiego.

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy

 

Do sprawdzianu szóstoklasisty przystąpiło 50 uczniów. W tej szkole najwyższy wynik  tegorocznego sprawdzianu to 38 punktów, osiągnęła go jedna uczennica – Justyna Warzocha. Średnia szkoły to 24,9 punktu.

 – Najniższego wyniku nie będziemy ujawniać w celu uniknięcia ewentualnych spekulacji co do osób, które mogły go  osiągnąć – powiedziała nam Lidia Piotrowska, wicedyrektorka szkoły.

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy

 

W „trójce” do sprawdzianu przystąpiło 78 uczniów. Średni wynik punktowy to 22,1 punktów. Najwyższy wynik uzyskała Kinga Długosz otrzymując 39 punktów na 40 możliwych.

Szkoła Podstawowa w Boleścinie

Sprawdzian szóstoklasistów pisało 13 uczniów. Średni wynik  wyniósł 23,1. Najwyższa liczba punktów w klasie to 32 na 40 możliwych. Otrzymał ją Jakub Wawruszczak.

 – O punktacji najniższej nie będę pisała, ponieważ nasza miejscowość jest mała i nie chciałabym, aby trwały spekulacje pośród mieszkańców, kto zdobył najniższą lokatę w szkole – powiedziała dyrektorka szkoły.

 

Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku

 

Tegoroczny sprawdzian kompetencji klas szóstych w Szkole Podstawowej w Kuźniczysku pisało 16 uczniów. Najwyższy wynik to 33 punkty, otrzymała go Klaudia Kręgulewska. Średnia szkoły wyniosła 19,8 punktu.

 

Szkoła Podstawowa w Masłowie

 

Do sprawdzianu przystąpiło 15 uczniów. Najwyższy wynik – 36 pkt. Uzyskała go Jagoda Bundziów. Średnia – 21,9 punktu.

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach Śląskich

 

W szkole do sprawdzianu szóstoklasistów przystąpiło 35 uczniów. Najwyższy wynik – 32 punkty otrzymało dwóch uczniów. Są to Jan Szykasiuk oraz Michał Wrzesiński. Najniższy wynik to 6 punktów osiągnął jeden uczeń.

Średnia  w szkole wyniosła 22,5 punkta.

 

 Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach Śląskich

 

W tym roku sprawdzian pisało 65 uczniów. Jak nas poinformował dyrektor szkoły, tegoroczne wyniki uważa za dobre. Aż 23 uczniów uzyskało 30 i więcej punktów na 40 możliwych. 20 i więcej punktów otrzymało 21 uczniów.  Największą ilość punktów – 40 uzyskała Natalia Wojciechowska. Najniższy wynik – 6 punktów uzyskał również jeden uczeń. Średnia punktów uzyskanych w szkole to 24,2.

 

Szkoła Podstawowa w Osolinie

 

Dyrekcja szkoły niestety nie chciała nam udzielić informacji na temat wyników sprawdzianu szóstoklasisty.

Szkoła Podstawowa w Urazie

 

Do sprawdzianu przystąpiło 14 uczniów. Najwyższy wynik to 36 punktów, osiągnęła go Weronika Hanulak. Najniższy wynik w szkole to 14 punktów. Średnia szkoły  wyniosła 26,2 punkta.

 

Szkoła Podstawowa w Pęgowie

 

Do sprawdzianu przystąpiło 40 uczniów – dwa oddziały. Wszyscy osiągnęli wyniki: w szkole-24,3 punkta. Najwyższy wynik  – 37 pkt. osiągnęło dwóch uczniów: Aleksandra Gerszendorf i Mikołaj Mielniczuk. Najniższy zaś-9 pkt. zaś jeden uczeń.

 

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie

 

Tegoroczny sprawdzian szóstoklasistów pisało 85 uczniów, którzy osiągnęli wynik 22,3 punkta. Najwyższy wynik z tego sprawdzianu osiągnęło czterech uczniów: Karolina Ferenc – 33 pkt, Natalia Karyś – 34 pkt, Katarzyna Łukaszewska – 34 pkt oraz Marta Załanowska – 34 pkt.

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Barkowie

 

Tegoroczny sprawdzian szóstoklasistów pisało 15 uczniów. Średnią, która udało się osiągnąć w szkole to 17,8 punkta. Najwyższy wynik – 25 pkt osiągnęła jedna osoba – Dagmara Pacholik, zaś 24 pkt – dwie osoby: Sandra Szajek oraz Katarzyna Cichosz.

 

Szkoła Podstawowa w Powidzku

 

Tegoroczny sprawdzian pisało 27 uczniów klas szóstych.. Wynik najwyższy – 33 punkty osiągnęła jedna osoba – Jan Lewek, 32 punkty – dwie osoby: Adrian Balcerzak i Kacper Figura, 30 punktów – jedna osoba: Marcel Piotrowski. Wynik najniższy to 8 punktów i otrzymały go trzy osoby. Średnia punktów w szkole to 21,8.

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku

 

W Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku do sprawdzianu szóstoklasistów przystąpiło 17 uczniów. Wyniki uczniów według umiejętności wyniosły: czytanie – 6,7 pkt / 10 pkt, pisanie – 5,5 pkt / 10 pkt, rozumowanie – 5,4 pkt / 8 pkt, korzystanie z informacji – 3,1 pkt / 4 pkt i wykorzystywanie wiedzy w praktyce – 4,8 pkt / 8 pkt.

Najwyższy uzyskany wynik to 36 punktów, uzyskany przez Patrycję Cuber, najniższy to 14 punktów – dwóch uczniów.

Uczniowie osiągnęli  średnią 25,5. Jest ona wyższy od średniej gminnej, która wyniosła 22,1punkta i od średniej wojewódzkiej.

Szkoła Podstawowa w Radziądzu

 

Do sprawdzianu przystąpiło 7 uczniów (100%). Średnia wyników uczniów to 21,4. Najwyższy wynik to 38 punktów i został osiągnięty przez jedną uczennicę – Adriannę Skrzypek. Jeden uczeń też uzyskał najniższy wynik – punktów.

Szkoła Podstawowa w Prusicach

 

Do sprawdzianu przystąpiło 59 uczniów. Najwyższy wynik to 35 punktów. Osiągnął go jeden uczeń – Jakub Wcisło. Najniższy wynik – 4 punkty także uzyskał jeden uczeń. Średnia szkoły to 17,6 punkta.

Szkoła Podstawowa w Skokowej

 

Do sprawdzianu przystąpiło 23 osoby. Najwyższy wynik to 37 punktów – osiągnął Grzegorz

Szkudlarek. Najniższy wynik to 9 punktów (osiągnęły go dwie osoby). Średnia szkoły wyniosła zaś 19,4.

Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach

 

Sprawdzian pisała cała klasa – 18 osób. Najwyższy wynik to 37 punktów i uzyskała go jedna osoba, Grzegorz Kwolik. Najniższy wynik zaś to 8 punktów. Wynik ten także uzyskała jedna osoba. Średnia punktów szkoły to 21,8.

Szkoła Podstawowa w Wiszni Małej

 

Do egzaminu przystąpiło 25 uczniów, średnia punktów w szkole to 22,2. Najwięcej punktów uzyskało jedno dziecko. 39 punktów (max 40 ) otrzymała Sara Nooitgedagt. Również jedno dziecko uzyskało najmniej punktów – 4 punkty. Wynik szkoły jest średni.

Szkoła Podstawowa w Krynicznie

 

Do sprawdzianu sześcioklasistów w Szkole Podstawowej w Krynicznie przystąpiło 23 uczniów. Najwyższy wynik to 40 punktów. Osiągnął go jeden uczeń. Niestety dyrekcja nie podała nam nazwiska ucznia, a szkoda, bo jest się czym pochwalić. Średnia punktów wynosi zaś 24,3.

 

Szkoła Podstawowa w Szewcach

 

Tegoroczny sprawdzian szóstoklasistów pisało 17 uczniów, którzy w rezultacie osiągnęli średni wynik 21,6 punkta. Sami uczniowie twierdzili, że zabrakło im czasu na zadania z matematyki. Najlepszy wynik 32 pkt (1 osoba) 2 osoby uzyskały 31 pkt, najsłabsze wyniki 3 osoby z wynikami odpowiednio 10,11,13 pkt. Tu podobnie, dyrekcja nie podała nazwisk najlepszych uczniów.

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach

 

Tegoroczny sprawdzian szóstoklasistów w szkole pisało 22 uczniów, osiągając średni wynik 22,0 punkty. Największą ilość punktów ze sprawdzianu – 36 otrzymało czterech uczniów. I w tym wypadku dyrekcja nie udostępniła nazwisk szóstoklasistów.

Szkoła Podstawowa w Zawoni

 

Do sprawdzianu szóstoklasisty przystąpiło 40 uczniów. Uczniowie Zespołu Szkół w Zawoni w tegorocznym sprawdzianie szóstoklasisty osiągnęli wyniki w miarę zadowalające, porównując do średnich wyników województwa (22,5). Najwyższy wynik – 35 punktów osiągnęło trzech uczniów. Są to: Klaudia Krawczyńska, Paweł Mokrzycki, Wojciech Farganów. Najniższy wynik  – 9 punktów zdobył jeden uczeń. Średnia uzyskana przez klasy: klasa VI a – 23,4 i klasa VI b – 19,1.

Szkoła Podstawowa w Czeszowie

 

W Szkole Podstawowej w Czeszowie do sprawdzianu przystąpiło 14 uczniów. Najwyższy wynik to 37 punktów, osiągnął go Karol Muszyński. Najniższy wynik, to 11 pkt. a średnia szkoły to 26,7. Pięciu uczniów osiągnęło wynik powyżej 30 punktów.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here