Rozliczamy radnych Prusic

466

W gminie Prusice radnymi, który w oświadczeniach za rok 2011 wykazali najwięcej  zgromadzonych oszczędności są: Wacław Bienias (40 tys. zł) oraz Józef Gruchała (36 tys. zł). Nie wszyscy jednak zabezpieczają się na „czarną godzinę” i pomimo trudnych czasów są również wśród radnych tacy, którzy nic nie zaoszczędzili. Domy o największej wartości finansowej posiadają: Michał Syrnik (350 m kw., wartość 340 tys. zł), Jarosław Bąk (244 m kw., wartość 350 tys. zł) oraz Grzegorz Zając (150 m kw., wartość 450 tys. zł). Dom i mieszkanie posiadają: Wacław Bienias oraz Anna Dyjak (mieszkanie + 1/3 części domu.)Większa część radnych gminy Prusice prowadzi różnego rodzaju działalność gospodarczą. Największy zysk z takiej działalności w roku ubiegłym osiągnął Michał Syrnik – 150 tys. zł. Radny ten posiada też najwięcej mienia ruchomego.

Marian Radzik

– oszczędności: 1,5 tys. złotych;

-nieruchomości: mieszkanie o pow. 47 m kw. i wartości 110 tys. zł (spółdzielcze własnościowe prawo lokalowe). Radny nabył je 13 lipca 2011 r;

–  dochody: emerytura – 19,6 tys. zł, dieta radnego – 6,2 tys. zł, umowy zlecenia – 375 złotych.

Janusz Łesak

– gospodarstwo: rolne o pow. 8 ha i wartości 120 tys. zł z gruntami rolnymi (własność);

– dochody: gospodarstwo rolne – 1 tys. zł, dieta radnego – 7,8 tys. zł, umowa zlecenie – 2,8 tys. złotych.

Józef Gruchała

– oszczędności: 36 tys. złotych;

– nieruchomości: dom o pow. 110 m kw. i wartości 300 tys. zł (wspólność majątkowa);

– dochody: dieta radnego – 7,8 tys. zł, emerytura – 27,9 tys. zł, dieta Związku Gmin Bychowo – 639 zł;

– wartości ruchome: opel astra II (1999 r.) – wspólnota małżeńska.

Michał Syrnik

– oszczędności: 2,4 tys. złotych;

– nieruchomości: dom o pow. 350 m kw. i wartości 340 tys. zł (współwłasność małżeńska), działka o pow. 800 m kw. i wartości 37 tys. zł z rozpoczętą budową (własność), działka z rozpoczętą budową o wartości 70 tys. zł (współwłasność małżeńska), zabudowania gospodarcze (współwłasność małżeńska);

– gospodarstwo: produkcja towarowa o pow. 66,58 ha i wartości 1 mln zł z zabudową zagrodową (współwłasność małżeńska), gospodarstwo rolne o pow. 5,8 ha i wartości 144 tys. zł (współwłasność małżeńska);

– dochody: produkcja towarowa – 150 tys. zł, dieta radnego – 6,2 tys. zł, działalność gospodarcza – 28,3 tys. zł, dopłaty rolnicze – 7,4 tys. zł;

– wartości ruchome: ciągnik rolniczy MTZ (2007 r.), mercedes (1999 r.), wózek widłowy GPW (2004 r.), ciągnik ursus (2001 r.), piła taśmowa (2004 r.);

– kredyty: mieszkaniowy hipoteczny w Kredyt Bank Wrocław w wysokości 105,3 CHF.

Sławomir Tomaszek

– nieruchomości: dom o pow. 180 m kw. i wartości 260 tys. zł (małżeńska wspólnota majątkowa);

– działalność gospodarcza: gospodarstwo rolne o pow. 13 ha i wartości 150 tys. zł z zabudową: stodoła, obora, chlewnia (majątek odrębny);

– inne: staw o pow. 1,13 ha i wartości 26 tys. zł (małżeńska wspólnota majątkowa);

– dochody: gospodarstwo rolne – 20 tys. zł, z najmu – 7,2 tys. zł, dieta radnego – 6,2 tys. zł, prowizja sołecka – 583 zł, dieta sołecka – 2,4 tys. złotych.

Stanisław Leśniak

– nieruchomości: mieszkanie o pow. 74,66 m kw. i wartości 300 tys. zł (współwłasność z żoną);

– dochody: dieta radnego – 6,2 tys. zł, renta – 14,5 tys. zł, zatrudnienie w GOKiS – 1,8 tys. zł. Radny w tym roku nie podał dochodu współmałżonki.

Czesław Suchacki

– nieruchomości: dom o pow. 180 m kw. i wartości 104 tys. zł (akt własności);

– działalność gospodarcza: gospodarstwo ogólnorolnicze o pow. 4,6 ha i wartości 250 tys. zł z wolnostojącą oborą i budynkami gospodarczymi (akt własności);

– dochody: gospodarstwo ogólnorolnicze (radny nie podał dochodu), zatrudnienie – 43,1 tys. zł, dieta radnego – 7,8 tys. zł, dieta sołtysa – 2,4 tys. zł;

– kredyty: konsumpcyjny w Meritum w wysokości 26 tys. zł, gotówkowy w Banku Pocztowym – 24 tys. złotych.

Wacław Bienias

– oszczędności: 40 tys. zł;

– nieruchomości: dom o pow. 167,2 m kw. i wartości 400 tys. zł (współwłasność), mieszkanie o pow. 79 m kw. i wartości 200 tys. zł (współwłasność);

– dochody: wynagrodzenie w gminnej komisji ds. uzależnień – 7,2 tys. zł, zatrudnienie, emerytura – 77,8 tys. zł, dieta radnego – 7,8 tys. zł;

– kredyty: hipoteczny na budowę domu w wysokości 163 tys. złotych.

Jarosław Bąk

– nieruchomości: dom o pow. 244 m kw. i wartości 350 tys. zł (małżeńska wspólnota majątkowa), działka rolna o pow. 0,78 ha i wartości 20 tys. zł, działka budowlano rekreacyjna ze stawem rybnym o pow. 0,55 ha i wartości 100 tys. zł.( małżeńska wspólnota majątkowa);

– działalność gospodarcza: użytki rolne o pow. 2,22 ha i wartości 20 tys. zł (majątek odrębny);

– dochody: zatrudnienie – 62,3 tys. zł, dieta radnego – 7,8 tys. zł. Radny w tym roku nie podał dochodu żony.

– mienie ruchome: audi AG (1997 r.), vw polo (2002 r.);

– kredyty: hipoteczny w wysokości – 4,7 tys. CHF, gotówkowy w wysokości 19,5 tys. złotych.

Zbigniew Miszczuk

– dochody dieta radnego – 6,2 tys. zł, wynagrodzenie w Energia Pro o/Wrocław – 33,9 tys. zł, świadczenie z PUP – 3,2 tys. zł;

– wartości ruchome: volvo V40 (1999 r.).

Grzegorz Zając

– oszczędności: 22 tys. zł;

– nieruchomości: dom o pow. 150 m kw. i wartości 450 tys. zł (własność – wspólnota małżeńska);

– działalność gospodarcza: rozliczenie na podstawie książki przychód-rozchód – usługi i handel (od maja 2011 r.);

– dochody: zatrudnienie – 19,5 tys. zł, działalność gospodarcza – 54,9 tys. zł netto; dieta radnego – 7,8 tys. zł. Radny w tym roku nie podał dochodu małżonki.

– kredyty: hipoteczny w PKO SA w wysokości 97 tys. CHF, konsumpcyjny w PKO SA w wysokości 22 tys. złotych.

Anna Dyjak

– nieruchomości: dom o pow. 1/3 ze 150 m kw. i wartości 50 tys. zł (współwłasność), mieszkanie o pow. 63,48 m kw. i wartości 60 tys. zł (własność);

– działalność gospodarcza: grunty rolne + 1/3 udziału w działce siedliskowej o pow. 4,11 ha + 0,15 ha (własność – grunty rolne i zbudowania gospodarcze – współwłasność) o wartości 88 tys. zł;

– dochody: działalność gospodarcza – 4 tys. zł, dieta radnego – 7,8 tys. złotych.

Zbigniew Ziomek

– nieruchomości: dom o pow. 152 m kw. i wartości 200 tys. zł (współwłasność z małżonką);

– działalność gospodarcza – gospodarstwo rolne o pow. 1,31 ha i wartości 40 tys. zł z budynkiem mieszkalnym, gospodarczym i wiatą (współwłasność z małżonką), jako osoba fizyczna osobiście prowadzi firmę handlowo – usługową;

– dochody: działalność gospodarcza – 600 zł, dopłata unijna – 1,1 tys. zł,  dieta przewodniczącego rady – 15,9 tys. zł, pełnienie obowiązków społecznych ZGB – 1,5 tys. zł, inne źródła – 6 tys. złotych.

Robert Kawalec

– nieruchomości: ziemia o pow. 3200 m kw. i wartości 100 tys. zł (współwłasność małżeńska);

– dochody: zatrudnienie – 42,6 tys. zł, Rada Miasta i Gminy Prusice – 7,8 tys. zł;

– wartości ruchome: chrysler voyager (2005 r.);

– kredyt: hipoteczny w PKO BP w wysokości 106,4 tys. złotych.

Wiesława Anioł

– nieruchomości: działka rolna o pow. 0,14 ha i wartości 3 tys. zł (własność);

– działalność gospodarcza – osobiście prowadzi firmę usługowo – handlową „Majka”;

– dochody: zatrudnienie – 13 tys. zł, dieta radnego – 7,8 tys. zł, działalności gospodarczej – 481 złotych.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here