Kolejna żmigrodzka „schetynówka”

330

W rozpisanym pod koniec maja przetargu startowało 8 firm. Twardą konkurencyjną walkę wygrała znana firma budowlana z Krotoszyna Gembiak & Mikstacki, która za przebudowę 4,5-kilometrowego odcinka drogi powiatowej ze Żmigrodu do Nowego Dworu pomiędzy granicą gminy w okolicach Kaszyc Wielkich a Kaszycami Milickimi i Powidzkiem (przez Przedkowice) zaoferowała najniższą cenę, czyli 1 mln 45 tys. zł. Nieco wyższą cenę zaoferowało Przedsiębiorstwo Utrzymania Dróg i Mostów z Wołowa, proponując za wykonanie robót drogowych 1 mln 163 tys. zł. Aby zdać sobie sprawę ze skali cen, jakie padają na wolnym rynku, warto wspomnieć, że najdroższą ofertę złożyła firma REMDRO SA z Długołęki, która chciała wykonać przebudowę wspomnianej drogi za 1 mln 720 tys. zł.

Przebudowa szosy pomiędzy granicą gmin Żmigród i Trzebnica w okolicach Kaszyc Wielkich a Kaszycami Milickimi i Powidzkiem przez Przedkowice jest pierwszym etapem generalnej przebudowy 16-kilometrowej drogi powiatowej nr 1329 Żmigród-Nowy Dwór. Ma ona zostać wykonana najpóźniej do jesieni przyszłego roku, przy czym gmina Żmigród postanowiła wystartować ze wsparciem Powiatu Trzebnickiego do tegorocznego konkursu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, tak aby zwiększyć szanse na realizację tego zdania w perspektywie najbliższych lat. I to się udało, ponieważ Województwo Dolnośląskie uzyskało nadspodziewanie wielkie wpływy z podatki CIT, dzięki czemu mogło rzucić na rynek dodatkowych 39 mln zł na remonty dróg. Znajdująca się na od dłuższego czasu na liście rezerwowej żmigrodzka „schetynówka” dostała szansę i została zatwierdzona do realizacji jeszcze w tym roku.

Jak zawsze w przypadku przebudowy drogi w ramach programu tzw. „schetynówek”, przedsięwzięcie to jest finansowane z kilku źródeł: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wyłożyło 313 tys. zł, podczas gdy Powiat Trzebnicki i gmina Żmigród dołożyły solidarnie każde po 345 tys. zł jako „wkład własny”. Warto przy tym zdać sobie sprawę, że oba trzebnickie samorządy zawarły porozumienie, na mocy którego gmina Żmigród zobowiązała się sfinansować w 50 procentach remont drogi powiatowej, w zamian za co ze środków Starostwa Powiatowego w przyszłym roku zostanie wybudowany przy którejś z dróg powiatowych leżących na terenie gminy Żmigród chodnik o takiej wartości, jaką gmina dołożyła do tegorocznego przedsięwzięcia (345 tys. zł).

Dzięki treści ogłoszenia o przetargu zawieszonego na stronach internetowych gminy znamy zakres remontu pokrytej koleinami i spękanej w niektórych miejscach drogi, który wykonać musi firma Gembiak & Mikstacki. Tak więc należy mechanicznie oczyścić nawierzchnię drogi, wykonać podbudowę z kruszywa kamiennego, położyć ponad czterocentymetrową warstwę profilującą i ścieralną z betonu asfaltowego, wykonać ścinki i uzupełnianie poboczy miejscowym materiałem oraz rozebrać i ponownie ułożyć kostkę betonową na zjazdach. Po zakończeniu remontu droga z Kaszyc Milickich do Powidzka przez Przedkowice będzie miała standardową szerokość 5,5 metra.

Umowa z firmą Gembiak & Mikstacki podpisana zostanie na początku lipca, natomiast remont zajmie 3 miesiące. A to oznacza, że nową drogą pojedziemy w październiku.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here