Biegiem na Dni Prusic

149

Tegoroczne Dni Prusic zaplanowano na 23 i 24 czerwca. Trzy biegi odbędą się w sobotę (II Bieg Trzech Wież, XVII Ogólnopolski Bieg Grubasa i VI Bieg Samorządowca), natomiast I Bieg na Wieżę Ratusza zaplanowano na niedzielę.

 II Bieg Trzech Wież

 

Główną konkurencją Dni Prusic będzie sobotni II Bieg Trzech Wież. Start zawodów zaplanowano na godz. 17. Zawodnicy będą musieli pokonać trasę 10 km (dwie pętle po 5 km) i zmieścić się w limicie czasu, którzy organizatorzy przewidzieli na 2 godz.

Bieg przeznaczony jest zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn od 16 roku życia. Wszyscy biegacze będą rywalizowali w odpowiednich kategoriach wiekowych. Dla mężczyzn przewidziano siedem kategorii, natomiast dla kobiet – pięć.

Opłata startowa za udział w biegu dla tych, którzy zgłoszą się do 20 czerwca 2012 roku będzie wynosiła 20 zł (do tego termi9nu można zgłaszać swoje uczestnictwo przez Internet). Natomiast po tym terminie wpisowe będzie wynosiło 30 zł i tę kwotę będzie można uiścić w Biurze Zawodów.

Jak zapewniają organizatorzy, każdy biorący udział w biegu otrzyma: zimny napój, pamiątkowy dyplom, medal, koszulkę oraz numer startowy. Dla najlepszych biegaczy i zwycięzców czekają nagrody pieniężne dla mężczyzn i kobiet: I miejsce 600 zł, II – 400 zł i III – 250 zł. Natomiast w kategoriach wiekowych będą przyznawane za I miejsca nagrody rzeczowe. Wśród wszystkich uczestników Biegu zostaną rozlosowane interesujące nagrody,  główną będzie laptop. Swoje uczestnictwo w Biegu należy potwierdzić w dniu biegu w Biurze Organizacyjnym od 15 do 16.30 w dniu zawodów.

Wszystkie informacje dotyczące uczestnictwa w II Biegu Trzech Wież można znaleźć w regulaminie, który jest dostępny na stronie www.bieg.prusice.pl/regulamin-bieg-trzech-wiez.html

– Celem II Biegu Trzech Wież jest popularyzacja biegania jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej, a także zdobywanie nowych jej zwolenników, integracja środowiska biegaczy oraz promocja Miasta i Gminy Prusice – podkreśla Igor Bandrowicz, burmistrz miasta i gminy Prusice.

 XVII Ogólnopolski Bieg Grubasów

 

Bieg Grubasów ma już swoją markę, znany jest w całej Polsce. Jego celem jest propagowanie zdrowego stylu życia i racjonalnego, prozdrowotnego wykorzystania czasu wolnego, a także popularyzacja biegu jako formy aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

XVII Ogólnopolski Bieg dla Grubasów odbędzie się w sobotę 23 czerwca o godz. 14. Kobiety do przebiegnięcia będą miały 1 km czyli jedną pętle ul. Wrocławską. Natomiast dla mężczyzn czeka trasa 2 km i dwie pętle ul. Wrocławską. Bieg będzie się odbywał po nawierzchni asfaltowej. W Biegu Grubasów mogą uczestniczyć wszyscy, którzy posiadają dokument tożsamości i mają ukończone 18 lat, a ich wskaźnik BMI jest równy lub większy niż 30.

Zainteresowani biegiem, którzy się nie zgłoszą przez stronę www.bieg.prusice.pl, mogą to zrobić w dniu biegu w sekretariacie zawodów od godz. 12 do 14. Weryfikacja uczestników zaplanowana jest na godz. 14.15.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn otrzymują puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Natomiast wszyscy uczestnicy otrzymają okolicznościowe dyplomy. Wpisowe za udział w biegu to kwota 10 złotych płatna w dniu zawodów w Biurze Organizatorów.  

Więcej informacji na: www.bieg.prusice.pl/regulamin-bieg-grubasow.html

 VI Bieg Samorządowca

 

Ten bieg zaplanowano na sobotę 23 czerwca, na godz. 15.15. Start będzie na prusickim Rynku, a uczestnicy (zarówno kobiety, jak i mężczyźni) będą mieli do pokonania „ulgowy dystans” zaledwie 1 km.

Bieg jest organizowany dla pracowników samorządów z całej Polski. Mogą wziąć w nim udział burmistrzowie czy wójtowie, ale także starostowie, ich zastępcy, radni i parlamentarzyści RP, pracownicy urzędów oraz pracownicy jednostek organizacyjnych.

– Do dziś do Biegu Samorządowców zgłosiło się 11 uczestników, wśród których znajdują się nie tylko samorządowcy z gminy Prusice i powiatu trzebnickiego, ale także samorządowcy z Twardogóry i Długołęki – mówią organizatorzy.

Zwycięzcy biegu otrzymają statuetki burmistrza Miasta i Gminy Prusice. Trzech pierwszych zawodników zarówno w kategorii kobiet, jak i mężczyzn otrzyma nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale i dyplomy. Opłata startowa wynosi 10 zł i zostaje dokonana w dniu zawodów.

Wszyscy zainteresowani biegiem mogą się zgłaszać na www.bieg.prusice.pl w zakładce Bieg Samorządowców, a także w dniu zawodów od godz. 12 do 14.

Więcej szczegółów w regulaminie: www.bieg.prusice.pl/regulamin-bieg-samorzadowcow.html

 I Bieg na Wieżę Ratusza

 

W tym roku po raz pierwszy odbędzie się bieg po schodach na wieżę Ratusza. Zawody rozpoczną się o godz. 14, a jego uczestnicy będą mieli do pokonania 142 schody – ok. 28 metrów wysokości wieży.

Jak mówią organizatorzy, celami biegu są popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu oraz wypoczynku, wyłonienie najlepszych biegaczy po schodach wieży Ratusza, a także pokazanie walorów widokowych oraz piękna panoramy Prusic.

Zgłoszenia na Bieg przyjmowane są na stronie www.bieg.prusice.pl w zakładce Bieg na Wieżę oraz w Biurze Zawodów w godz. 12 – 13.30 w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach. Wpisowe w kwocie 20 zł można wpłacać na konto bankowe lub w dniu zawodów w Biurze Organizatora. Klasyfikacja biegaczy będzie prowadzona zarówno w kategorii kobiet, jak i mężczyzn. Zawodnicy będą startować pojedynczo. Wszyscy zawodnicy bez względu na wynik otrzymają pamiątkową koszulkę oraz dyplom.

Organizatorami oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach.

Więcej informacji w regulaminie: www.bieg.prusice.pl/regulamin-bieg-na-wieze.html

Biuro Organizacyjne wszystkich biegów mieści się w Zespole Szkół w Prusicach (ul. Żmigrodzka 42).

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here