Za mundurem wszyscy sznurem

„Mali strażacy” reprezentowali jednostki z Urazu i Wiszni Małej.