Czy tiry zniszczą wyremontowaną drogę?

  231

  Informację o tym potwierdza rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, Ewa Mazur. Z uwagi na zły stan techniczny Mostu Widawskiego (znajdującego się na wylocie Psar), ZDiUM jako jedną z możliwości objazdu do Wrocławia, bierze pod uwagę trasę Trzebnica-Oleśnica, skąd dalej ciężarówki dojeżdżałyby do Wrocławia obwodnicą. – Z uwagi na zalecenia dotyczące ograniczenia tonażu na pięciu obiektach mostowych, ZDiUM ogłosił przetarg na opracowanie projektu, a następnie wdrożenie oznakowania 10 t, 15 t i 20 t. Firma Rotomat, która wygrała przetarg na to zadanie, ma zatem opracować projekty oznakowania i ewentualnego objazdu. Objazd dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 15 t w przypadku Mostu Widawskiego mógłby prowadzić drogą wojewódzką 340.  Do roku 2015, w ramach budowy wrocławskiego węzła wodnego ten obiekt przeszedłby modernizację – wyjaśnia  Ewa Mazur.

  Pod koniec kwietnia firma Rotomat przesłała do zarządcy drogi wojewódzkiej – DSDiK – pismo, w którym zwraca się o wydanie opinii w sprawie tranzytu na tym odcinku drogi.

  DSDiK nie wyraził zgody na wytyczenie objazdu tą trasą na okres kilku lat. W przesłanym piśmie wymienił szereg uwag, w związku z objazdem trasą Trzebnica-Oleśnica: m.in. nieprzystosowanie drogi na tak ciężki tonaż samochodów (zastosowana technologia pozwala na przejazd maks. 8 t), ponadto zwiększony ruch na trasie spowodowałyby protesty mieszkańców, a kierowcy zapewne i tak szukaliby drogi na skróty, która wiodłaby do Wrocławia przez Trzebnicę i Oborniki Śl. W piśmie, które trafiło do Rotomatu znajdujemy także propozycje wystosowaną przez zarządcę drogi nr 240: „Zwracamy się o wykorzystanie w rejonie mostu widawskiego od strony dolnej wody (od strony osiedla Widawa) przyczółków dawnego mostu, które można wykorzystać pod most tymczasowy, wykorzystywany do czasu remontu i w jego trakcie, który mógłby  obsługiwać pojazdy o nośności ponad 15 t”. Z argumentacją DSDiK zgodził się również marszałek województwa Rafał Jurkowlaniec, który stwierdził, że objazd tą trasa nie może być brany pod uwagę, ze względu na spodziewane protesty mieszkańców. Marszałek był zgodny także co do tego, by wykorzystać przyczółki dawnego mostu jako objazd dla ciężarówek.

  Wobec negatywnych opinii ZDiUM rozważa inne warianty: – Projekt z wyznaczonym objazdem przez drogę wojewódzką 340 nie może być zatwierdzony. Dyskutujemy o innych możliwościach, które nie będą kierowały objazdu na tę trasę. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły – mówi Ewa Mazur.

   

   

   

  ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here