Sesja w Zawoni

47

W poniedziałek 25 czerwca o godz. 14.30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni, odbędzie się XIII zwyczajna sesja Rady Gminy Zawonia, na której przedstawione zostanie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 r. Podana zostanie także informacja o stanie mienia gminy oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy. Radni usłyszą na sesji  wniosek komisji rewizyjnej rady w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Zawonia za 2011 r oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez komisję rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium. Radni będą podejmować także inne uchwały, m. in.: w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Zawonia na lata 2012-2017 i w sprawie emisji obligacji komunalnych.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here