Nowy sekretarz w Prusicach

1173

Jak mówi Igor Bandrowicz, burmistrz Prusic, Wojciech Hoffman, który do końca maja był sekretarzem Prusic miał wiele obowiązków: – Prowadził wiele projektów, między innymi ten związany z budową sieci szkieletowej internetu. Ponieważ  zajmował się wieloma inwestycjami, kolidowało to z codzienną pracą sekretarza – tłumaczy burmistrz i dodaje: – W związku z tym były sekretarz został przesunięty do wydziału ewidencji, gdzie będzie kontynuował pracę nad projektami, a na stanowisko sekretarza powołałem Grzegorza Terebuna, mojego dotychczasowego asystenta.

Przypomnijmy, że nowo powołany sekretarz jest z wykształcenia politologiem i należy do jednych z najmłodszych osób piastujących to stanowisko – ma 28 lat.

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, stanowisko sekretarza może objąć osoba, która posiada co najmniej dwuletni staż na stanowisku kierowniczym i co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach wymienionych w ustawie.

Mogę potwierdzić, że spełniam wszystkie wymagania narzucone przez ustawodawcę. Swoją pierwszą pracę podjąłem 6 lat temu, kiedy zostałem zatrudniony w banku. Na stanowisku urzędniczym pracowałem przez ponad 4 lata, natomiast 2-letni staż na stanowisku kierowniczym uzyskałem pracując jako kierownik Związku Gmin Bychowo – mówi Grzegorz Terebun.

Wojciech Hoffman, który funkcję sekretarza Prusic pełnił od grudnia 2000 roku, został przesunięty na stanowisko kierownika referatu spraw obywatelskich.

O zmianie sekretarza burmistrz poinformował radnych jeszcze na komisjach przed środową sesją Rady Miasta i Gminy; na samej sesji temat nie był poruszany.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here