Walka o środki na ścieżki rowerowe

84

Pismo podpisane przez dyrektorkę Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Magdalenę Bukowską wpłynęło  do prusickiego Urzędu Miejskiego w dniu 22 maja. Jak wiadomo gmina Prusice jest tzw. liderem wniosku, a więc w całości koordynuje i nadzoruje realizację projektu budowy ścieżek rowerowych i w przyszłości, po uzyskaniu zewnętrznego dofinansowania, przeprowadzać będzie przetargi i wyłoni wykonawców tej trasy. Dlatego jako pierwszy o wszystkim dowiedział się burmistrz Prusic Igor Bandrowicz.

Trzebnicko-milicki wniosek startuje w konkursie pod nazwą; „Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”, ogłoszonym przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie w ramach środków unijnych EFRR i Infrastruktury i Środowiska Narodowej Strategii Spójności. Opiewa on na 23,2 mln zł (całkowita wartość projektu), przy czym dofinansowanie wynieść by miało 19,7 mln zł. Warto przy tym zauważyć, że cała pula środków dostępnych w konkursie wynosi 20 mln zł, plus 2 mln zł w rezerwie, co oznacza, że w przypadku zwycięstwa trzebnicko-milickiego wniosku, środków zostałoby co najwyżej na 2-3 małe zadania innych podmiotów startujących w konkursie, które złożyły aż 74 wnioski, na kwotę 151,6 mln złotych.

Przejście etapu oceny formalnej, która oficjalnie zakończyła się 4 czerwca, oznacza, że wniosek pilotowany przez Prusice pozbawiony jest błędów formalnych, zawiera wszystkie wymagane załączniki oraz złożony został w terminie i zgodnie z zasadami konkursu. Teraz zostanie on oceniony pod względem merytorycznym, a więc ogólnej „przydatności” dla rozwoju Dolnego Śląska. Termin ogłoszenia wyników oceny merytorycznej I stopnia wyznaczono na 20 lipca.

Zapytany przez nas burmistrz Prusic Igor Bandrowicz nie krył zadowolenia. – Bardzo się cieszę z informacji o pozytywnej ocenie formalnej dotyczącej wspólnego projektu trzebnicko-milickiego, którego Prusice są liderem. Wniosek aplikacyjny na dofinansowanie projektu został przygotowany i napisany bardzo dobrze. W związku z tym jestem zadowolony z pracy całego zespołu zajmującego się projektem. Jednak warto zauważyć, że ocena formalna to tak naprawdę początek długiej drogi do uzyskania dofinansowania – zauważył burmistrz Prusic.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here