Kolejne drogi zrobione

77

Pierwszy odcinek dotyczył remontu drogi wzdłuż ulic: Nauczycielskiej, Spokojnej, Słonecznej i Topolowej. Zadanie to można zrealizować dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego z  TFOGRiL. Dzięki realizacji tej inwestycji nawierzchnię bitumiczną otrzymała droga przebiegająca przez  ulice: Nauczycielską – 580 mb, Spokojną – 280 mb, Słoneczna – 146 mb oraz Topolową 1220 mb. Wartość zadania inwestycyjnego wyniesie 701 tys. zł. Dofinansowanie tego zadania wyniosło 186 tys. zł.

Drugi odcinek dotyczył przebudowy drogi gminnej w ciągu ulic: Krótkiej, Spacerowej, Tęczowej, Piaskowej  i Wrzosowej. Wartość tego zadania inwestycyjnego wyniesie ponad 664,8 tys. zł.

Zadanie to znajdowało się jako rezerwowe na ostatecznej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na 2012 r. Inwestycja ta obejmowała przebudowę drogi gminnej przebiegającej w ciągu ulicy Krótkiej, Spacerowej, Tęczowej, Piaskowej i Wrzosowej w miejscowości Zawonia, która jest łącznikiem drogi wojewódzkiej nr 340 oraz powiatowej  nr 1371.

Fakt wyboru tego odcinka drogi ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pieszych i osób poruszających się pojazdami po drogach: wojewódzkiej, powiatowej i gminnej – powiedział Robert Borczyk, sekretarz gminy Zawonia.

Jak można przeczytać w informacji podanej na stronie internetowej gminy Zawonia:”droga wojewódzka nr 340 przebiegająca przez miejscowość Zawonia pełni rolę obwodnicy dla Wrocławia i kierunku Warszawa-Radom-Brzeg Dolny-Legnica  z przewozem materiałów chemicznych. Ponadto z uwagi na duży ruch pojazdów, na tej drodze dochodzi do licznych wypadków komunikacyjnych, w tym także i śmiertelnych. Natomiast droga powiatowa nr 1371 stanowi zjazd z drogi wojewódzkiej i jest drogą służąca jako dojazd dla mieszkańców przede wszystkim miejscowości Skotniki, Tarnowiec, Zawonia, Grochowa, Pęciszów, Czeszów oraz pozostałym kierującym się do Wrocławia (kierunek Krzyżanowice, Skarszyn, Zawonia, Czeszów) z pominięciem drogi krajowej nr 5 (Wrocław – Poznań) charakteryzującej się dużym natężeniem ruchu. Przebudowa wskazanego  łącznika (zmiana nawierzchni z gruntowej na bitumiczną), pozwoli w  przypadku często występujących na drodze wojewódzkiej wypadków komunikacyjnych na przygotowanie objazdu tej drogi,  omijającej w pełni miejscowość Zawonia. Tym samy łącznik pełnić będzie rolę małej obwodnicy. Ponadto przebudowa drogi wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół w Zawoni”.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here