Dajmy wszystkim równe szanse…

277

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach hasła „dajmy wszystkim równe szanse”, dzieci te, których potrzeby znacząco różnią się od tych standardowych, będą wtłoczone w zupełnie nie przygotowany do takiej sytuacji polski system edukacji.

– To zupełne nieporozumienie  – komentuje całą sytuację dyrektorka Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Trzebnicy Mieczysława Gruba. – Dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym nie nadają się do tego typu integracji z dziećmi zdrowymi, trzeba im poświęcać więcej uwagi, oddzielnie i systematycznie z nimi pracować. Pani minister edukacji chyba nie zdaje sobie sprawy z wyzwania, jakie stawia nie tylko przed nieprzygotowanymi na to instytucjami kształcenia, kadrą nauczycielską, ale również przede wszystkim przed samymi dziećmi. Każda szkoła będzie miała obowiązek zapewnić takim wychowankom rehabilitację i rewalidację, nikt nie może jednak zagwarantować, że nie dojdzie do poważnych w skutkach konsekwencji takiej decyzji. Dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym zwykle są odsuwane na bok i nieakceptowane, z racji tego, że najczęściej pozostają zupełnie niezrozumiałe dla otoczenia. Bardzo trudno jest do nich dotrzeć, część z nich jest pozbawiona kontaktu ze światem zewnętrznym, nie wspominając już o tym, że dzieci te dosyć łatwo wyprowadzić z równowagi. Częste ataki agresji i zagrożenia z tym związane to kolejny problem, z którym będzie musiał się zmierzyć nasz system edukacji – relacjonuje dyrektorka Gruba, która na co dzień styka się z takimi dziećmi.

Przewaga wyspecjalizowanych ośrodków nad normalnymi szkołami

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy, który zajmuje się edukacją dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym  oraz upośledzonych umysłowo z niepełnosprawnościami sprzężonymi, działa na terenie Trzebnicy przy ul. Nowej 1  od września 2011 roku. Jest to jedyny tego typu ośrodek na terenie naszego powiatu. Najbliższa instytucja przygotowana do kształcenia takich dzieci znajduje się we Wrocławiu, jednak jak dowiedzieliśmy się od dyrektorki trzebnickiej placówki, bardzo trudno się do niej dostać:  –  We Wrocławiu funkcjonuje tylko jedna jedyna taka szkoła, działająca przy stowarzyszeniu, jednak, aby zapisać do niej dziecko, trzeba nie tylko być zameldowanym we Wrocławiu, ale również uzbroić się w cierpliwość, ponieważ na przyjęcie czeka się nawet kilka lat.

 W takiej sytuacji trzebnicki ośrodek wydaje się szczególnie atrakcyjną alternatywą. Uczęszczają do niego dzieci i młodzież niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz głębokim (w tym z porażeniem mózgowym) od 3. do 25. roku życia. Wychowankowie ośrodka to dzieci głęboko niepełnosprawne, u których zdiagnozowano m.in. dziecięce porażenie mózgowe, zespół Downa, zespół dymorficzny, zespół Marden – Walkera, epilepsję, refluks żołądkowo – przełykowy, autyzm, retinopatię, dysplazję oskrzelowo – płucną. Dzięki wsparciom ze strony powiatu, a w szczególności dotacjom ze starostwa trzebnickiego, ośrodek jest znakomicie wyposażony i przystosowany do potrzeb swoich podopiecznych. Posiada windę, podjazd do budynku dla niepełnosprawnych ruchowo oraz odpowiednio dostosowany plac zabaw, pomieszczenia i sanitariaty, a także internat. Wychowankowie mogą również liczyć na pomoc wykwalifikowanej kadry specjalistów: tyflopedagoga, psychologa, neuroterapeutę, logopedę, dogoterapeutę, muzykoterapeutę, terapeutę integracji sensorycznej, rehabilitantów oraz oligofrenopedagogów. Profesjonalna baza powstała dzięki realizacji na terenie placówki różnych programów, współfinansowanych przez Starostwo Powiatowe, PFRON oraz środki unijne EFS. Pozyskane środki finansowe umożliwiły wyposażenie gabinetów i sal w specjalistyczny sprzęt i pomoce. Dzięki temu ośrodek zapewnia podopiecznym pobyt w warunkach dostosowanych do ich potrzeb i rehabilitacji.

Na terenie trzebnickiej placówki znajdują się m.in. sala integracji sensomotorycznej, sala doświadczania świata, gabinet logopedyczny, gabinet terapii pedagogicznej, gabinet psychologiczny – pracownia EEG Feedback, pracownia terapii ruchowej wyposażona m.in. w UGUL, sprzęt i urządzenia rehabilitacyjne, gabinet pielęgniarski, ogrodzone tereny zielone rekreacyjne, wielofunkcyjne boisko sportowe oraz zaplecze socjalno – bytowe. Prawdopodobnie żadna z ogólnodostępnych szkół publicznych w Polsce nie ma nawet choćby porównywalnych do wyspecjalizowanych ośrodków warunków do kształcenia dzieci i młodzieży głęboko upośledzonych umysłowo. Warto również zaznaczyć, że w placówkach specjalistycznych każdy wychowanek może liczyć na indywidualne podejście nauczycieli, o czym niestety w warunkach kształcenia w zwyczajnych szkołach, w których klasy liczą standardowo od 24 do 30 osób, można jedynie pomarzyć.

Szeroka oferta edukacyjna i warunki dostosowane do indywidualnych potrzeb

Wychowankowie trzebnickiego ośrodka funkcjonują w grupach rewalidacyjno – wychowawczych. Obecnie utworzonych jest pięciu takich grup. Warto zaznaczyć, że zajęcia prowadzone od poniedziałku do piątku, które trwają po 8 godzin dziennie (od 8 do 16) i są bezpłatne (zgodnie z ustawą o systemie oświaty), dają szansę rodzicom na podjęcie pracy zawodowej. Wychowankowie ponadto dowożeni są na teren placówki samochodami dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych. Zarówno dowóz, jak i zwrot kosztu dojazdu na zajęcia do ośrodka zapewnia gmina właściwa miejscu zamieszkania dziecka. Na terenie placówki wychowankowie mogą zjeść pełny obiad. Jedyne koszty, jakie ponosi rodzic to opłacanie ubezpieczenia.

W ramach oferty edukacyjnej ośrodek zapewnia duże zróżnicowanie zajęć. Są wśród nich zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, dzięki którym wychowankowie mają możliwość nauki nawiązywania kontaktów, sposobu komunikowania się z otoczeniem, usprawniania ruchowego i psychoruchowego, nauki prostych czynności samoobsługowych, sygnalizowania i kontroli potrzeb fizjologicznych, rozwijania zainteresowań otoczeniem, kształtowania umiejętności funkcjonowania w swoim środowisku i współżycia w grupie. W ramach zajęć specjalistycznych wychowankowie uczestniczą również w terapiach psychologicznych, terapiach logopedycznych i alternatywnych metodach komunikacji, dogoterapii, muzykoterapii, areterapii, rehabilitacji ruchowej z zakresu kinezyterapii i masażu leczniczego, stosowana jest również kinezjologia taping oraz biotron. Bardzo ciekawymi zajęciami są również te, które obejmują stymulację psychomotoryczną i polisensoryczną (zajęcia z żywiołami, metoda porannego kręgu, program aktywności i świadomości ciała M. i Ch. Knillów, metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne) oraz te, które pomagają w usprawnianiu sensomotorycznym. Wychowankowie mają szansę również uczestniczyć w neuroterapii metodą EFG – Biofeedback, która pomaga w treningach koncentracji uwagi. Poza tym w ramach oferty edukacyjnej przeprowadzane są także zajęcia rekreacyjne, podczas których uczniowie odpoczywają, słuchają muzyki relaksacyjnej oraz uczestniczą w terapii zabawowej. Ta niezwykle szeroka oferta jest dostosowana do indywidualnych wymagań każdego ucznia. Odpowiednio dobrany program pomaga zachować stały rytm dnia, bardzo ważny dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym.

Z inicjatywą utworzenia Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego wystąpiła obecna dyrektor placówki Mieczysława Gruba. Dzięki jej staraniom i pomocy starosty trzebnickiego Roberta Adacha, w Trzebnicy, powstało i funkcjonuje jedyne takie miejsce na terenie powiatu trzebnickiego, które stwarza najlepsze warunki do kształcenia dzieci i młodzieży z tego typu problemami. Zainteresowani rodzice z miast i gmin powiatu trzebnickiego mają możliwość zwiedzenia tej placówki. Podstawą skierowania dziecka do ośrodka jest orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Szczegółowych informacji o funkcjonowaniu ośrodka udziela pani dyrektor Mieczysława Gruba pod numerem telefonu 609 514 934. Wiele również można dowiedzieć się ze strony internetowej www.soswtrzebnica.edupage.org . Kontakt z trzebnicką placówką można nawiązać za pomocą e-maila:  soswtrzebnica@wp.pl  oraz pod numerem telefonu/faxu (071) 312-07-40.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here