Piękne i aktywne wsie w Kocich Górach

65

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich zaprasza do wzięcia udziału w konkursie: ,,Piękne i aktywne wsie w Kocich Górach”. Konkurs organizowany jest w kategoriach: najaktywniejsze sołectwo/stowarzyszenie i najciekawszy projekt realizowany na terenach wiejskich i w miejscowościach do 10 tys. mieszkańców. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. Formularz zgłoszeniowy do konkursu znajduje się na stronie www.krainawzgorz.pl, a szczegóły konkursu można uzyskać pod nr 510-046-930. Termin składania zgłoszeń do 30 lipca 2012 r.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here