Kontrowersyjny fotoradar

1089

W liście do redakcji Czytelnik napisał tak: „Po przeczytaniu w ostatnim numerze NOWej artykułu Pani Joanny o kradzieży fotoradaru w Prusicach, uważam że złodziej podszedł do sprawy od strony prawnej.

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 11 lutego 2012 roku – Prawo o ruchu drogowym art.129b ust.4 strażnicy gminni (miejscy) mogą dokonywać na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach krajowych w obszarze zabudowanym z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego.

Cała obwodnica m. Prusice na odcinku km 325+700 do km 328+900 nie jest oznakowana znakami  D – 42 i D – 43 wyznaczającymi obszar zabudowany. W ciągu tego odcinka ustawiono jedynie znaki grupy E – 17a i E – 18a wyznaczające obszar administracyjny danej miejscowości. Ponadto w obrębie skrzyżowania gdzie zainstalowany jest fotoradar obowiązuje ograniczenie prędkości przejeżdżających pojazdów do 70 km/h – ustawione są znaki B – 33 dla obu kierunków ruchu.

Sytuacja ta mówi jednoznacznie, że nie jest to obszar zabudowany, a Straż Miejska w Prusicach nadal utrzymuje się z mandatów za przekroczenie prędkości, co jest niezgodne z obowiązującą ustawą. Pozdrawiam Redakcję – Wasz czytelnik.”

O ustosunkowanie się do zarzutów Czytelnika, które przedstawił w powyższym liście  poprosiliśmy komendanta Straży Miejskiej w Prusicach, Tomasza Sokołowskiego, który jak się okazało przebywał na urlopie. Na nasze pytania odpowiedział Hubert Olszewski, młodszy inspektor SM.

Przepisy mówią, że strażnicy gminni, miejscy mogą dokonywać na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz drogach krajowych w obszarze zabudowanym, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych, czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących w oznakowanym miejscu i określonym czasie, uzgodnionymi z właściwym miejscowo komendantem powiatowym lub miejskim lub Komendantem Stołecznym Policji – odpowiada strażnik miejski i dodaje: – Zgodnie z powyższym, państwa Czytelnik błędnie interpretuje art. 129b ust. 4, gdyż mówi on o fotoradarach przenośnych, albo zainstalowanych w pojeździe. Zaznaczam, iż nasz fotoradar jest fotoradarem stacjonarnym znajdującym się przy drodze krajowej nr 5. Oznakowano go znakiem D-51 oraz znakiem B-33 w obydwu kierunkach zgodnie z przepisami. Posiadamy na dzień dzisiejszy 37 wyroków skazujących za rok 2012 przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy oraz jeden wyrok z Sądu Rejonowego w Kaliszu za wykroczenia w ruchu drogowym, które zarejestrował nasz fotoradar stacjonarny znajdujący się na drodze krajowej nr 5 w miejscowości Prusice. Jest to jeden z głównych argumentów potwierdzający fakt prawości naszych działań oraz prawidłową interpretację przepisów. Ponadto doskonale Państwo wiecie jak często dochodzi do wypadków na odcinku drogi pomiędzy Trzebnicą a Żmigrodem. Zgodnie ze statystykami za lata 2009-2011 na odcinku krajowej „piątki” w gminie Prusice doszło do 61 wypadków,  z czego tylko jeden wypadek w miejscu gdzie stoi fotoradar – argumentuje Hubert Olszewski i dodaje, że faktycznie wpływy z mandatów są duże, i za miniony rok wyniosły ponad 1 milion złotych.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here