Błędy częściej popełniają radni

479

NOWA: – Od kilku lat podatnicy mogą składać zeznania podatkowe, popularne „pity” za pośrednictwem internetu. Czy mieszkańcy powiatu trzebnickiego chętnie rozliczają się przez sieć?

 Aneta Adamus: – Coraz chętniej, ale według nas jeszcze ciągle za mało. Być może wynika to z tego, że jesteśmy powiatem miejsko-wiejskim i być może przyczyną małej popularności rozliczania się za pomocą internetu jest mała świadomość podatników. Trzeba przyznać, że z roku na rok odnotowujemy coraz większą liczbę formularzy złożonych przez internet; dla przykładu, za rok 2010 otrzymaliśmy 1420 zeznań elektronicznych, a za ubiegły rok już 2982 zeznań od osób fizycznych, czyli ponad dwa razy więcej. Ze swojej strony zachęcam bardzo do korzystania z takiej formy. Jeśli zeznanie jest złożone elektronicznie, jego obróbka jest zdecydowanie łatwiejsza i mniej pracochłonna, co jest również korzystne dla podatnika, ponieważ skraca czas oczekiwania na ewentualny zwrot nadpłaconego podatku. Formularze składane za pośrednictwem internetu mają też zdecydowanie mniej błędów, ponieważ te najpopularniejsze i najczęstsze są weryfikowane już podczas wypełniania formularza. Zdarza się tak, że przy wypisywaniu formularzy ściągniętych z sieci lub za pomocą programów dołączanych do gazet, podatnicy mają narzucony KRS instytucji, dla której zostanie przekazany 1 procent podatku, jeśli natomiast wypełniają zeznanie na stronie Ministerstwa Finansów, sami wybierają cel na jaki chcą przekazać pieniądze.

 NOWA: – W jakim okresie spływa najwięcej zeznań podatkowych?

 AA: – Koniec lutego – początek marca, tuż po otrzymaniu przez podatników informacji od płatników oraz kiedy zbliża się koniec terminu rozliczenia. Poza tym podatnicy, którym z zeznania wyszła dopłata, zwykle czekają do ostatnich dni kwietnia, aby złożyć dokumenty, ponieważ uważają, że im później zeznanie do nas wpłynie, tym później będą musieli wpłacić należną kwotę. Nic bardziej mylnego, bo termin wpłaty dla wszystkich jest taki sam. Bez względu na to, kiedy złożono zeznanie należną kwotę dopłaty należy uiścić do 30 kwietnia. Takie przeświadczenie panuje pewnie dlatego, że osoby, które wcześniej rozliczą się, a mają nadpłatę, zwrot nadpłaconego podatku otrzymują w kolejności wyznaczonej przez termin złożenia zeznania.

 NOWA: – Czy wielu podatników nie rozliczyło się w wyznaczonym terminie?

 AA: – Liczymy i wprowadzamy jeszcze zeznania, które otrzymaliśmy za 2011 roku, dlatego nie mogę podać dokładnej liczby spóźnialskich. Zawsze znajdą się osoby, które z różnych przyczyn nie złożyły zeznań rocznych w terminie. Każdą sprawę rozpatrujemy indywidualnie, najpierw wzywamy do złożenia wyjaśnień, dopiero później, jeżeli zachodzą takie przesłanki, ewentualnie wymierzamy karę za nieterminowość.

 NOWA: – Ile zeznań, co roku muszą Państwo sprawdzić?

 AA: – W każdym roku otrzymujemy więcej zeznań podatkowym niż w poprzednim; dla przykładu podam, że w 2010 roku, druków PIT-37, który jest najpopularniejszym zeznaniem, otrzymaliśmy 26 tys. 934, a w 2011 – wprowadzonych mamy już 20 tys. 933 formularze i jeszcze z 7-8 tys. do wprowadzenia. Druków PIT-28 w 2010 roku było 1832, a w tym roku mamy już 1908, PIT-ów 36 w poprzednim roku było 3519, a w tym jest 2350 i jeszcze około 1 tys. do wprowadzenia, druków PIT-36L w poprzednim roku było 862, a w obecnym 897, PIT-ów 38 było 857, a w tym roku jest już 381 wprowadzonych, a kolejne czekają.

 NOWA: – Z jakich odliczeń podatnicy korzystają najczęściej?

 AA: – Zdecydowanie z odliczeń z tytułu wychowywania dzieci, a także z ulgi na internet. Coraz częściej podatnicy wskazują również, chęć przekazania 1 procenta podatku na rzecz OPP, czyli Organizacji Pożytku Publicznego. Z tych rozliczeń, które mamy wprowadzone do tej chwili z ulgi na internet skorzystało  6225 osób, natomiast z ulgi na dzieci 8007 osób. Kolejna ulga, z której ludzie korzystają to ulga rehabilitacyjna – w tym roku odnotowaliśmy już 1441 odliczeń z tego tytułu, a z ulgi związanej z darowizną skorzystało 337 osób.

 NOWA: – Jakie błędy w corocznych zeznaniach pojawiają się najczęściej?

 AA: – Przy składaniu zeznań w formie elektronicznej błędów jest zdecydowanie mniej, bo dokumenty przechodzą już wstępną selekcję (formalną i rachunkową). Zdarza się, że podatnik nie mając potwierdzenia złożenia dokumentu drogą elektroniczną składa je ponownie lub dla pewności jeszcze raz wysyła w formie papierowej. Najczęstszymi błędami są: błędnie wpisany numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego, brak załącznika PIT/O. Bardzo częstym błędem jest również brak podpisu pod papierowym zeznaniem. W tradycyjnych zeznaniach często zdarzają się również błędy rachunkowe, a także zawyżenie kwoty odliczenia za internet. Przypomnę, że limit odliczenia od dochodu wynosi 760 zł i maksymalnie taka kwota może pomniejszyć dochód do opodatkowania. Poza tym, niektórzy podatnicy wpisują kwotę ulgi podatkowej wyższą, niż jest to możliwe. Dzieje się tak zwykle przy uldze rodzinnej, gdzie za jedno dziecko można odliczyć maksymalnie 1112,04 zł, ale kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty należnego podatku. Tymczasem niektórzy podatnicy wykazują ulgę w maksymalnej wysokości, np. z tytułu wychowania trójki dzieci, choć wysokość należnego podatku pozwala im na zastosowania pomniejszenia za „niepełną” dwójkę. Osoby prowadzące działalność najczęściej popełniają błędy związane z wykazaniem prawidłowej kwoty zaliczek wpłaconych w ciągu roku na poczet podatku dochodowego, a w konsekwencji kwoty do zwrotu lub dopłaty wynikającej z zeznania. Jest to efekt rozbieżności pomiędzy obliczeniami dokonanymi przez podatnika w zakresie dokonanych wpłat, a danymi jakie posiada urząd.

 NOWA: – Kto zobowiązany jest do złożenia oświadczenia majątkowego?

 AA: – Są to pracownicy samorządowi, radni, posłowie, prokuratorzy i sędziowie. Radni i pracownicy samorządowi składają oświadczenia do wójta, burmistrza, starosty, przewodniczącego rady oraz do wojewody, marszałka województwa lub przewodniczącego sejmiku województwa.

 NOWA: – Czy w oświadczeniach majątkowych często pojawiają się błędy?  

 AA: – Oczywiście, ale z obserwacji wynika, że zdecydowanie lepiej wypełnione są oświadczenia pracowników samorządowych niż radnych. Być może wynika to z faktu, że z racji wykonywanej pracy łatwiej jest im czytać tekst urzędowy, a być może również z tego względu, że mają większe obycie z dokumentami.  Oświadczenia powinny przechodzić przez wstępną weryfikację już u osoby, która je przyjmuje. Najczęściej osoby, które składają oświadczenia nie wpisują, czy dany składnik majątku jest współwłasnością małżeńską, czy stanowi odrębną własność. Jeśli chodzi o nieruchomości, to zwykle jest to zaznaczone, gorzej, jeśli chodzi np. o mienie ruchome – głównie samochody. W oświadczeniach bardzo często pozostawiane są niewypełnione rubryki, a instrukcja mówi wyraźnie, że każde pole musi zostać wypełnione lub zawierać wpis „nie dotyczy”. Bardzo często zdarza się, że osoby prowadzące gospodarstwa rolne mylą kwotę dochodu z kwotą przychodu. Są to różne kategorie ekonomiczne, a bardzo często się zdarza, że w rubryce wpisana jest jedna kwota, bez żadnego dodatkowego wyjaśnienia. Innymi, częstymi błędami są: nie wpisanie miejsca położenia nieruchomości, nie dołączenie kopii zeznania podatkowego, a także w części dotyczącej zobowiązań, nie wpisane są informacje od kogo lub z jakiego banku zaciągnięto zobowiązanie, na jaki cel i jak kwota – na dzień złożenia oświadczenia – pozostała do spłaty. Z wieloma rzeczami sami sobie radzimy, bo dysponujemy swoją bazą danych. Zwykle braki i niedociągnięcia traktujemy jako błąd radnego, czy pracownika administracji.

 NOWA: – Jakie sankcje grożą za błędne wypełnienie oświadczenia?

 AA: – Konsekwencje mogą być różne, w zależności od ciężaru stwierdzonych uchybień. Przepisy ustaw przewidują możliwość utraty diety czy wynagrodzenia w przypadku niezłożenia oświadczeń, wystąpienie do dyrektora urzędu kontroli skarbowej z wnioskiem o jego kontrolę;w przypadku podejrzenia, że oświadczenie zawiera nieprawdę lub zatajono w nim pewne informacje grozić może kara pozbawienia wolności.

 NOWA: – Często zdarza się tak, że ktoś informuje urząd skarbowy, że radny czy pracownik administracji podał fałszywe dane?

 AA: – Sporadycznie, ale mamy takie przypadki.

 NOWA: – A zwykli podatnicy często wskazują, że na przykład sąsiad, który jest bezrobotny kupił sobie nowy samochód?

 AA: – Tak i wcale nie tak rzadko. Informacje takie są analizowane i w zależności od stopnia ich wiarygodności i rzetelności wykorzystywane są w podejmowanych przez nas czynnościach służbowych.

 NOWA: – Dziękuję.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here