Szkoła w Powidzku otrzymała imię i sztandar

498

Ten dzień na pewno zapisany zostanie w historii szkoły jako jeden z najważniejszych. Podczas szkolnego apelu, nastąpiło przekazanie sztandaru i nadanie szkole imienia.  Dzięki temu od tej pory nie będzie ona już dłużej bezimienna.

Piątkowa uroczystość rozpoczęła się o godz. 10 Mszą św. w kościele św. Jana Chrzciciela, a przewodniczył jej ks. Andrzej Majchrzak. Proboszcz podczas kazania nawiązał do twórczości ks. Jana Twardowskiego i wielkości jego osoby. Po Mszy św. wszyscy, w uroczystym pochodzie przeszli do budynku szkoły, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Na początku głos zabrał dyrektor szkoły Jerzy Siuda, który powitał licznie przybyłych gości z władzami gminy na czele. Obecni byli również przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą, radni, dyrektorzy placówek oświatowych, sołtysi, przyjaciele szkoły, przedstawiciele rady rodziców, nauczyciele oraz uczniowie. Nie było jednak wszystkich zaproszonych gości, gdyż w tym samym czasie na wrocławskim Rynku miało miejsce podsumowanie akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Z tego też powodu na uroczystości nie było kurator oświaty oraz starosty, którzy wysłali swoich przedstawicieli.

Podczas uroczystego apelu wielu z zaproszonych gości zabrało głos, wśród nich: burmistrz Żmigrodu Robert Lewandowski, jego zastępca Zdzisław Średniawski. Przewodniczący rady, Jan Czyżowicz odczytał uchwałę, mówiącą o nadaniu szkole imienia ks. Jana Twardowskiego, którą radni podjęli 29 marca. Następnie wręczył tę uchwałę dyrektorowi szkoły. Kolejną ważną częścią uroczystości było przekazanie przez Radę Rodziców sztandaru dyrektorowi powidzkiej szkoły, który następnie przekazał go uczniom. Doniosłą chwilą było także złożenie przez uczniów aktu ślubowania. Podczas apelu odczytany został także list, który do szkoły przysłała Aleksandra Iwanowska, bliska przyjaciółka ks. Jana Twardowskiego. W liście zawarte zostały słowa gratulacji i życzeń skierowane do dyrekcji i uczniów szkoły. Oprócz życzeń były także i prezenty, które na ręce dyrektora składali przyjaciele szkoły.

Na zakończenie apelu licznie zgromadzeni goście, nauczyciele i uczniowie obejrzeli krótki występ artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły. Ostatnim akcentem uroczystości nadania szkole imienia i sztandaru było wspólne spotkanie przy kawie i wspaniałych przekąskach.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here