Krótka pamięć burmistrza

574

W ostatnim numerze Panoramy Trzebnickiej (4(17)2012) burmistrz Marek Długozima, w artykule „Remonty świetlic w gminie”, wypowiedział się na temat sprawowania przeze mnie funkcji sołtysa. Burmistrz powiedział że: „…poprzedni sołtys Szczytkowic Wojciech Wróbel nie zrobił tego remontu (chodzi o remont świetlicy w Szczytkowicach), widocznie  nie był zainteresowany staraniami o poprawę warunków w świetlicy…”  wspomniał też, że: „Na wniosek pani sołtys” zostanie wykonane oświetlenie uliczne.

Mam nadzieję, że wypowiedzi  burmistrza są efektem krótkiej pamięci, a nie kłamstwem świadomie użytym do walki z osobą, która domaga się równego traktowania miasta i wiosek w gminie Trzebnica.

Pomijam fakt, że to nie sołtys realizuje inwestycje, o czym burmistrz po 5 latach pełnienia funkcji, wiedzieć powinien. W swojej działalności jako radny i sołtys wielokrotnie domagałem się wykonania inwestycji, o których zaniechanie oskarża mnie pan Długozima. Wnioski o uwzględnienie wydatków na remont świetlicy w Szczytkowicach, rozbudowę i modernizację oświetlenia drogowego, utwardzenie dróg gminnych na terenie Szczytkowic, modernizację boiska, budowę drogi Szczytkowice – Brzyków składałem już w latach 2009 i 2010, czego dowodem są potwierdzone kopie pism. Część wniosków zawiera podpisy mieszkańców.

W przygotowanej przeze mnie w 2010 Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Szczytkowice również uwzględnione są między innymi wyżej wymienione inwestycje. Strategia ta została przyjęta do realizacji uchwałą Nr VII/58/Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie: przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Szczytkowice – Gmina Trzebnica”. Ponadto wielokrotnie podczas  sesji oraz obrad komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy wnioskowałem o wykonanie wyżej wymienionych zadań w Szczytkowicach oraz podobnych inwestycji w innych miejscowościach gminy Trzebnica.

Ponadto jako radny, stale staram się o szybkie uchwalenie studium zagospodarowania przestrzennego gminy, na które czeka wielu mieszkańców wsi. Zabiegam o równe traktowanie mieszkańców gminy jeśli chodzi o stawki za odbiór ścieków. Mieszkańcy wsi nie zdają sobie sprawy z tego, że ich ścieki są obciążone dużo wyższą stawką w oczyszczalni, niż ścieki mieszkańców miast.  Z mojej inicjatywy w 2011 roku mój klub złożył projekt uchwały tworzącej fundusz sołecki. Projekt został wtedy  odrzucony głosami radnych pana Długozimy. Jestem otwarty na wszelkie wnioski i problemy mieszkańców gminy.

Dowody moich działań znajdują się w protokołach oraz nagraniach z sesji i komisji.

Jeszcze raz wyrażam nadzieję, że cytowane przeze mnie wypowiedzi Marka Długozimy są wynikiem pomyłki, a nie świadomym kłamstwem. Mam nadzieję, że pan burmistrz przeprosi mnie, gdy tylko zda sobie sprawę ze swojej pomyłki. Jeśli tak się nie stanie, Mieszkańcy powinni się zastanowić czy ktoś, kto świadomie posługuje się kłamstwem jest godzien tego, by Ich reprezentować.

Tego typu działania burmistrza nie zniechęcą  mnie do dalszych starań o równomierny rozwój gminy i godne traktowanie  mieszkańców wsi.

Osobnym tematem jest fakt, że pan burmistrz wykorzystuje, wydawany za publiczne pieniądze, biuletyn informacyjny do walki politycznej i prowadzenia nieustającej kampanii wyborczej. Biuletyn informacyjny ma zawierać informacje, a nie opinie i komentarze. W dobie kryzysu należy zastanowić się nad sensem wydawania takiego periodyku. Czy pieniądze wydawane na biuletyn nie mogłyby być spożytkowane w lepszy sposób, na przykład na inwestycje na terenach wiejskich. Informacje  gminne mogą być publikowane na stronach internetowych, portalach społecznościowych, licznych tablicach, czy w autobusach komunikacji miejskiej. Na terenie gminy Trzebnica jest kilka tytułów prasy niezależnej, która rzetelnie prezentuje działania samorządów pisząc zarówno o ich sukcesach jak i gorszych decyzjach. Gmina Trzebnica nie potrzebuje „tuby propagandowej”, by chwalić się sukcesami.

Wojciech Wróbel, radny klubu Ponad Podziałami

1 KOMENTARZ

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here