Komisja statutowa rozpoczyna pracę

136

Z propozycją powołania do życia doraźnej komisji ds. statutu gminy wystąpił burmistrz Robert Lewandowski w oficjalnym piśmie, skierowanym do przewodniczącego Rady Miejskiej w Żmigrodzie Jana Czyżowicza pod koniec marca br. Zaproponował on, aby komisja składała się z sześciu osób, a jej pracach uczestniczyli również sołtysi, z prawem głosu, ale bez prawa głosowania. W ten sposób reprezentanci żmigrodzkich wsi uzyskaliby znaczący wpływ na kształtowanie „konstytucji gminy”, zwłaszcza że ich pozycja, podobnie jak rad sołeckich, została znacznie wzmocniona po wyodrębnieniu w 2011 r. w budżecie gminy funduszu sołeckiego i pojawieniu się pomysłów dalszego zwiększania kompetencji i obowiązków sołtysów, np. w zakresie utrzymania porządku na swoim terenie i zimowego odśnieżania.

Zmiany są konieczne

 Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały jednogłośnie przyjętej na sesji 26 kwietnia, komisja statutowa powinna dążyć do zmiany niektórych zapisów statutu gminy lub uchwalenia go w całości (czyli skonstruowania od nowa), co miałoby doprowadzić do dostosowania przepisów do obowiązującego prawa. Zauważono przy tym, że od dnia uchwalenia statutu gminy (obowiązującego od 30 czerwca 2004 r.) dokonano w nim tylko jednej zmiany, polegającej na zwiększeniu liczby członków komisji rewizyjnej do 6 osób.

O ile jednak uzasadnienie uchwały nie uległo zmianie, zmodyfikowano zapisy dotyczące liczby członków komisji statutowej. Już wcześniej padały propozycje ograniczenia ich do czterech, przyjęto jednak kompromisowy zapis o komisji 5-osobowej.

Konieczność uaktualnienia statutu gminy szeroko uzasadniał burmistrz Robert Lewandowski na wspólnym posiedzeniu połączonych komisji w dniu 23 kwietnia, a więc trzy dni przed sesją. Zadeklarował też daleko idącą pomoc samego Urzędu Miejskiego. – Statut ma już 8 lat, weszły zmiany i są wnioski sołtysów. Nie precyzujemy, czy członkowie komisji pisać będą statut gminy od nowa, czy też wprowadzą pewne ograniczone zapisy. Gmina deklaruje pomoc sekretarza i mecenasa, zapewniającego obsługę prawną na co dzień. Chcemy, by w pracach uczestniczyli sołtysi. Do komisji mogą wejść, oczywiście, tylko sami radni. Jestem przekonany, że komisja szeroko korzystać będzie z pomocy samorządów sąsiednich, które w ostatnim czasie podjęły podobne przedsięwzięcia – przekonywał burmistrz gminy. Ostatecznie na posiedzeniu połączonych komisji zapadła decyzja o ograniczeniu składu komisji do pięciu osób, jak i ukonstytuowaniu się władz komisji  podczas obrad sesji Rady Miejskiej. Ostatecznie, 26 kwietnia, w komisji zasiedli: Maria Rybka (przewodnicząca), Leszek Kraszewski (wiceprzewodniczący) oraz członkowie komisji, czyli Damian Sułkowski, Jan Gmyz i Anna Rosińska-Dolik. Komisja „ustami swojej przewodniczącej” zadeklarowała, że jej prace rozpoczną się niezwłocznie i zakończą najpóźniej do 31 października br. 

2 KOMENTARZY

  1. Jesteście beznadziejni!! Na apel, że nic nie piszecie o Żmigrodzie .. pojawia się taka sieczka!! Kogo to interesuje???? W dodatku to zdjęcie!! Dlaczego nie piszecie o sprawach istotnych dla gminy!! Jak już musicie pisać o samorządzie to należało opisać ostatnią sesję w Żmigrodzie, w końcu coś się dzieje! Pokazać jak głosują radni, jakie mają argumenty (większość nie ma nic do powiedzenia!) i co robi burmistrz! Zamiast atakować tylko Długozime napiszcie obiektywną, prawdziwą dziennikarską prawdę!!!

  2. W tym tygodniu byłem w Sądzie i o dziwo zobaczyłem, że Długosz i Buryło właściciel i redaktor Nowej mają sprawę w Sądzie Karnym za „nierzetelność”! Grozi za to kara więzienia! Dlaczego o tym Nowa nic nie pisze! Napiszcie tak jak w innych sprawach na pierwszej stronie Długosz oskarżony! albo Czy Długosz pójdzie do więzienia? A jak wygra to na którejś tam stronie małymi literkami Długosz uniewinniony! Moim zdaniem Nowa nie ma nic wspólnego z niezależnością i rzetelnością! Na całe szczęście ludzie mają swoją mądrość! A do wszystkich którzy są przez Gazetą Nową szkalowani, oczerniani – nie bójcie się i korzystajcie ze swoich praw!

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here