Radni chcą informatyzacji GOKiS-u

64

Na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Prusice zebrali się w piątek w Urzędzie Miejskim rajcy, którzy głosowali nad uchwałami pozwalającymi na otrzymanie 70-procentowej dotacji na informatyzację Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

Ze względu na specyfikę sesji nadzwyczajnych (zwoływanych na wniosek burmistrza, a nie przewodniczącego rady), przy okrojonym składzie radnych (obecnych było 8 na 15 radnych), a także nieobecności sołtysów, odbyło się chyba najkrótsze posiedzenie w tym roku.

Uchwały, które przedstawiono radnym dotyczyły przede wszystkim przesunięć budżetowych i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wątpliwości radnych wzbudziły zarówno przesunięcia, jak i  przekazanie dodatkowych środków finansowych dla ośrodka zdrowia w Prusicach. Burmistrz Igor Bandrowicz wyjaśnił, że chodzi o utworzenie dodatkowego etatu dla pielęgniarki, która nie tylko odciążyłaby pracujące już panie, ale także wprowadziła „nowe spojrzenie” do ich pracy. 

Radni zgodzili się na przedłużenie umowy dzierżawy jednej z działek w Krościnie Małej, a także zmienili uchwałę, dotyczącą zawarcia umowy pomiędzy partnerami budowy ścieżki rowerowej śladami dawnej kolejki wąskotorowej. Jak tłumaczył burmistrz, zmiana była tylko kosmetyczna, ponieważ stanowiska radców prawnych Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach różniły się. Udało się jednak szybko wypracować wspólne stanowisko tak, aby już w środę, 4 kwietnia wszyscy partnerzy mogli podpisać jednolity tekst umowy.

Tematem, z powodu której zwołano posiedzenie rady były przesunięcia budżetowe, dzięki którym miasto zapewniło środki na inwestycję o nazwie „Informatyzacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu wPrusicach”. Burmistrz wyjaśnił radnym, że do poniedziałku 2 kwietnia GOKiS musi złożyć już kompletny wniosek, ponieważ chce ubiegać się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. – Całkowita wartość projektu to blisko 520 tys. zł, z czego aż 70 procent, czyli kwota ponad 363 tys. zł to dofinansowanie. W tym roku wydalibyśmy tylko 12 tys. zł na studium wykonalności. W ramach tego projektu będziemy mogli poszerzyć ofertę GOKiS-u, ponieważ chcemy zakupić: urządzenie wielofunkcyjne, między innymi projektor plenerowy, zestaw komputerowy, laptopy, kamery i akcesoria do nich, dwa telebimy, projektor, nagłośnienie i ekran kinowy. Zwłaszcza ten ostatni, w momencie, kiedy w pobliżu nie ma żadnego kina jest potrzebny – argumentował burmistrz.

Zaskoczonych projektem radnych z opozycji od razu przekonało 70-procentowe dofinansowanie i wszyscy obecni zagłosowali za przyjęciem uchwał.

W punkcie „wolne wnioski” radny Michał Syrnik złożył na ręce przewodniczącego rady i pracownika biura rady listę działek, przez które ma przebiegać planowana droga s-5 i zaapelował, żeby na spotkanie z przedstawicielami wojewody i GDDKiA, które zaplanowano na 10 kwietnia zaprosić wszystkich właścicieli, których numery działek wskazał.

Jarosław Bąk pytał, jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o składanie przez rolników (którym wymarzły ozime uprawy) wniosków o preferencyjne kredyty: – Wiem, że są tacy gospodarze, którzy stracili nawet po 100 procent ozimych zbóż. Jeszcze takiego roku chyba nie było. Rzepak i pszenica poszły praktycznie w całości – mówił radny. – Mam informację, że już wpłynęło około 200 wniosków. Wstępnie wiadomo, że rolnikom będą przyznawane kredyty klęskowe na preferencyjnych warunkach, z 2-procentowym oprocentowaniem – odpowiedziała wiceprzewodnicząca rady Anna Dyjak i dodała, że komisja, która będzie szacować straty będzie musiała poznać całość upraw, a niektórzy rolnicy nie zdecydowali jeszcze, i nie obsiali lub nie obsadzili całej powierzchni pól.

Radny Robert Kawalec ustalił na 25 kwietnia termin zebrania się komisji spraw społecznych. Podał również pod rozwagę temat stworzenia nagrody dla „osobowości” z gminy Prusice.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here