Maturzyści zakończyli rok szkolny

867

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla tegorocznych maturzystów rozpoczęło się w  piątek 27 kwietnia o godz.  12.30 w auli szkolnej Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy.

Na tę niezwykle ważną, szczególnie dla uczniów uroczystość przybyli zaproszeni  goście: Robert Adach, starosta powiatu trzebnickiego oraz Małgorzata Kolińska, prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy, rodzice maturzystów oraz uczniowie. Przybyłych  powitała dyrektorka szkoły Danuta Szuber, która poinformowała zebranych, że wszyscy tegoroczni uczniowie klas III, których w tym roku było 117, ukończyli szkołę i już za tydzień przystąpią do pierwszego, pisemnego egzaminu maturalnego.

W czasie uroczystości wręczone zostały świadectwa ukończenia szkoły, a maturzystom wyróżniającym się w różnych dziedzinach nagrody i dyplomy.  Tytuł  „Primus inter Pares” („Pierwszy wśród równych”) oraz stypendium honorowego prezesa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego Władysława Zięby otrzymała Katarzyna Malesa, która została również „Sportowcem Roku”. Za interdyscyplinarność (celujące oceny z języka polskiego i wychowania fizycznego oraz bardzo dobra z matematyki) oraz najwyższą średnią (5,31) „Nagrodę Trzech” odebrała Dorota Koper. Nagrody za wyróżniające wyniki w nauce wręczono 7 maturzystkom. Za wielokrotne, godne reprezentowanie szkoły w rozgrywkach sportowych książki lub dyplomy otrzymało 20 uczniów. Za działalność  na rzecz środowiska i szkoły wyróżniono 29 osób. Dyplomami uhonorowano również 32 krwiodawców oraz 14 organizatorów IX Dolnośląskiego Matematycznego Marszu na Orientację. Po złożeniu maturzystom gratulacji i życzeń przez dyrektorkę i zaproszonych gości, głos zabrali uczniowie.

Podziękowali oni nauczycielom za edukację, wychowanie i opiekę słownie oraz muzycznie. Na zakończenie młodsi koledzy uhonorowali szczególnych maturzystów Oskarami przyznanymi im  w różnych dziedzinach.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here