Sfotografuj swój powiat

58

„Pocztówka z Powiatu Trzebnickiego”, to nazwa konkursu, który został ogłoszony przez trzebnickie starostwo. Swoje fotografie do konkursu może zgłosić każdy (osoby niepełnoletnie potrzebują zgody rodziców). Jeden uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 fotografii przedstawiających przyrodę, krajobrazy albo też turystykę. Zdjęcia mogą byc wykonane w dowolnej technice, w rozdzielczości max. 2300×1530 pikseli. Każda fotografia powinna być opisana: podane powinno być miejsce zrobienia zdjęcia, imię i nazwisko autora, jego wiek. Zdjęcia można składac osobiście na płytach CD w siedzibie starostwa przy ul. Ks. Dz. W Bochenka 6, 55-100 Trzebnica,  przesłane pocztą lub na adres mailowy d.lasica@powiat.trzebnica.pl z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny” w temacie.

Przekazanie prac konkursowych jest równoznaczne z przekazaniem organizatorowi konkursu autorskich praw majątkowych na ich bezterminowe wykorzystanie w materiałach reklamowych i promocyjnych (video, wydruki oraz Internet), jak również z udzieleniem mu prawa na dokonywanie dowolnych opracowań i modyfikacji prac bez konieczności zapłaty wynagrodzenia. Starostwo nie zwraca nadesłanych fotografii. Oficjalne wyniki konkursu będą ogłoszone w terminie 14 dni od daty zamknięcia konkursu na stronie internetowej www.powiat.trzebnica.pl

W przypadku publikacji wydawanych przez Powiat Trzebnicki autorowi przysługuje pięć bezpłatnych egzemplarzy autorskich. Zdjęcia w albumie będą opatrzone imieniem i nazwiskiem autora zdjęć.

Osobą odpowiedzielną za konkurs jest Dominika Łasica ze starostwa powiatowego. Więcej informacji o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 71 387 95 05 lub 607 275 334, na stronie starostwa, zapytania można wysyłać również na adres: d.lasica@powiat.trzebnica.pl

– Zbieramy zdjęcia z powiatu, ponieważ w niedługim czasie chcemy wydać album ze zdjęciami pocztówkowymi z ciekawych miejsc powiatu. Chcielibyśmy, aby to wydawnictwo było współtworzone przez mieszkańców – mówi Robert Adach, starosta trzebnicki. – Taki konkurs pomoże nam również odświeżyć nasze materiały promocyjne. Do tej pory dostaliśmy tylko 15 zdjęć, dlatego też chciałbym zachęcić wszystkich, którzy mają interesujące zdjęcia, aby zgłaszali je do konkursu – zaprasza starosta.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here