I Powiatowy Konkurs Wiedzy Informatycznej

544

Konkurs przebiegał w dwóch etapach: gminnym i powiatowym. Etap gminny odbył się 4 stycznia w Publicznym Gimnazjum w Zawoni i rozegrany został pomiędzy gimnazjami z Czeszowa i  Zawoni. W etapie gminnym udział wzięło 7 uczniów. I miejsce zajął Robert Czwartosz z Zawoni, II miejsca: Mateusz Szymański z Czeszowa i Krystian Baczyński z Zawoni.

W wyniku etapu gminnego trzech uczniów zakwalifikowało się do powiatowego etapu konkursu. Pozostałe szkoły w inny sposób wytypowały po dwóch reprezentantów z danej szkoły i zgłosiły ich udział w etapie powiatowym.

W etapie powiatowym wzięło udział dziewięciu uczniów z pięciu gimnazjów z powiatu trzebnickiego. Reprezentowali gimnazja w Pęgowie, Czeszowie i Zawoni oraz  Gimnazjum nr 1 im. Księcia Henryka Brodatego w Trzebnicy i Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie.

Etap powiatowy składał się z dwóch części: rozwiązywanie testu sprawdzającego ogólną wiedzę na temat komputerów i informatyki oraz rozwiązywanie zadań na komputerach.

Wyniki finału I Powiatowego Konkursu Wiedzy Informatycznej w Zawoni:

I miejsce – Robert Czwartosz z Zawoni;

II miejsce – Kamil Walkowicz z Pęgowie;

III miejsce – Mateusz Szymański z Czeszowie.

Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie Oświatowe „Sowa” w Trzebnicy i Publiczne Gimnazjum w Zawoni.

 

Trzy najlepsze zespoły z danych gimnazjów, które uzyskały największą liczbą punktów z konkursu otrzymały puchary ufundowane przez Publiczne Gimnazjum w Zawoni.

 

I miejsce – Publiczne Gimnazjum w Zawoni: Robert Czwartosz i Krystian Baczyński;

II miejsce – Publiczne Gimnazjum w Pęgowie:  Kamil Walkowicz i Piotr Szewczuk;

III miejsce – Gimnazjum nr 1 im. Księcia Henryka Brodatego w Trzebnicy: Kamil Kalinowski i Dorian Śnieżek.

 

Nagrody, puchary i dyplomy wręczyli – Dyrektor Zespołu Szkół w Zawoni Jerzy Szaliński i koordynatorka konkursu Magdalena Bazan.

 

Nauczycielką odpowiedzialną za organizację konkursu była Magdalena Bazan.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here