Będzie lepsza woda

140
@pixabay.com

Na stronie internetowej gminy Zawonia pod koniec marca pojawiła się informacja skierowana do mieszkańców sołectw: Czeszów, Złotów, Trzęsowice, Stanięcice oraz przysiółków: Złotówek i Trzemsze, z której wynika, że w celu poprawy jakości dostarczania do domów wody, gmina Zawonia przystępuje do realizacji inwestycji „Modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Czeszów oraz pomieszczeń hydroforni przy zbiorniku wody uzdatnionej w miejscowości Złotów”. Planowana inwestycja 26 marca otrzymała w drodze zawartej umowy zapewnienie wsparcia finansowego z Urzędu Marszałkowskiego, ze środków  Unii Europejskiej. Złożony przez gminę Zawonia w 2011 r. wniosek został zakwalifikowany do współfinansowania dla Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach PROW”. Szacunkowa wartość zadania wynosi ok. 335,5 tys. zł. Dofinansowanie zaś ma wynieść ok. 204,5 tys. zł. W kwietniu zostanie przeprowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, które wyłoni wykonawcę robót. Do czasu zakończenia procesu inwestycyjnego i uruchomienia nowych urządzeń zostaną podjęte wszelkie działania zmierzające do poprawy jakości dostarczanej wody. Z tego też powodu mogą wystąpić problemy wynikające z okresowego pogorszenia jej jakości.

1 KOMENTARZ

  1. Jakaś dziwna nadaktywność władzy zawońskiej w ostatnim okresie. Przedszkole, centrum rehabilitacyjne, elektrownie wiatrowe, czysta woda dla Czeszowa.
    Ciekawe czym to wszystko spowodowane? Dopływ świeżych funduszy czy wreszcie długo oczekiwane wyjście z zaściankowego marazmu a może fakt ,że „tonący brzytwy się chwyta” ?

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here