Miasta wolne od dymu

57

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy, Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia informuje, że Państwowa Inspekcja Sanitarna rozpoczyna realizację ogólnopolskiej edycji projektu ,,Odświeżamy nasze miasta”.

Nowe przepisy znacznie zmniejszyły ryzyko narażenia na dym tytoniowy

Projekt będzie prowadzony do 30 września 2013 r., a jego celem jest wzmocnienie realizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r., Nr 10, poz. 55 z późn. zm).

Polska jest krajem, w którym palenie tytoniu od lat stanowi jedną z największych przyczyn utraty zdrowia oraz największą, lecz możliwą do prewencji przyczynę umieralności dorosłej ludności Polski. Minął rok od wejścia w życie znowelizowanej ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoni i wyrobów tytoniowych, zaostrzającej zakaz palenia w miejscach publicznych.

Badania GIS z lutego 2011 roku pokazują, że nowe przepisy znacznie zmniejszyły ryzyko narażenia na dym tytoniowy m.in. w obiektach sportowych (spadek o 72%), restauracjach (o 68 %), barach i pubach (o 49 %). Ponieważ problem palenia w miejscach publicznych jest wciąż aktualny, w celu zwiększenia wiedzy o obowiązującym prawie oraz wzmocnieniu jego przestrzegania Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Trzebnicy rozpoczyna realizację w/w projektu.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here