Doroczne spotkanie sołtysów

115

W gminie Wisznia Mała sołtysi spotykają się raz w roku z przedstawicielami instytucji współpracujących z rolnikami i społecznością wiejską. W tegorocznym spotkaniu, które odbyło się 6 marca, uczestniczyli kierownicy oddziałów terenowych: ARiMR i KRUS oraz policji. Ich wystąpienia dotyczyły bieżących spraw z zakresu dopłat bezpośrednich dla rolników, ubezpieczeń rolniczych i bezpieczeństwa na wsi.

Jako pierwszy zabrał głos kierownik Biura Powiatowego Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa Ryszard Cymerman, który poinformował o zmianach, jakie następują w systemie różnych płatności. Przypomniał także o stałych zasadach i wymogach dotyczących wniosków i prowadzonych upraw. W tym roku wdrożona będzie zmiana zasad przyznawania płatności do owoców miękkich. Zastąpi ona dotychczasową, przejściową płatność. Dotyczyć ona będzie również rolników, którzy spełniają warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej w danym roku i złożyli wniosek o jej przyznanie do powierzchni uprawy truskawek lub malin, do których została przyznana płatność przejściowa do owoców miękkich w roku 2008.

W 2012 roku na jednym formularzu rolnicy mogą składać wnioski na różne rodzaje płatności, m.in.: jednolitą płatność obszarową (JPO), uzupełniające płatności obszarowe (UPO), płatności uzupełniające, wsparcie specjalne -płatności do owiec, płatność cukrową, oddzielną płatność z tytułu owoców miękkich.

Sołtysi otrzymali pisemne streszczenie podstawowych informacji, dotyczących płatności, ewentualnych sankcji za nieprawidłowości zawarte w treści wniosków, czy przekroczenie terminów, o kontrolach i ich następstwach.

Wystąpienie kierownika Rejonowego Oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  Józefa Mnicha ukierunkowane było na przypomnienie najważniejszych spraw dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników, a szczególnie ubezpieczenia zdrowotnego i zmian w tym zakresie, jakie obowiązują od 1 kwietnia br. Przypomniał, że rolnicy będą wnosić opłaty na ubezpieczenie zdrowotne od ubezpieczonych osób i posiadanych hektarów przeliczeniowych. Odpłatność obowiązuje rolników posiadających więcej jak 6 hektarów po 1 zł od osoby za każdy hektar i za każdy miesiąc. Na ten temat rozgorzała dyskusja, dotycząca ważności ubezpieczonych rolników. Najwięcej wątpliwości zgłaszała pani kierownik miejscowego ośrodka zdrowia Bożena Kołpak, pytając o ważność ubezpieczenia, kiedy rolnik na czas nie wnosi opłat za ubezpieczenie zdrowotne. Odpowiedź, jaka otrzymała była jednoznaczna. Dokąd rolnik nie zostanie wyłączony z ubezpieczenia społecznego KRUS, dotąd jest osobą ubezpieczoną. Dochodzenie ściągalności składek dotyczy KRUS i osoby, a nie prawnego zapisu o ubezpieczeniu.

Następnymi gosćmi byli przedstawiciele policji. Szef posterunkowych, Paweł Doleżał przedstawił posterunkowych z tereny gminy: Waldemara Zakrzewskiego i Michała Jakubowskiego, a wójt sołtysów z poszczególnych wsi. Pan Paweł zwrócił uwagę zebranym na podstawowe zagrożenia, jakie występują w poszczególnych wsiach. Szczególny nacisk położył na zabezpieczenia przed kradzieżami w południowej części gminy. Sołtys z Rogoża Stanisław Szczypkowski zwrócił uwagę funkcjonariuszom na potrzebę odwiedzania w jego wsi tzw. parku, gdzie motocykliści wyczyniają różne niedozwolone harce, choć mają zakaz wjazdu…

Po wystąpieniu kierowniczki ośrodka zdrowia, przedłożono sołtysom terminarz głównych imprez, jakie  planowane są w gminie na bieżący rok. Dożynki gminne odbędą się w Piotrkowiczkach 27 sierpnia, Folkloriada w Malinie 22 lipca, Jarmark 1 kwietnia w Psarach, Dzień Dziecka 1 czerwca w Wiszni Malej, Piknik pod Wiszniakiem 8 września w Wiszni Małej, Dzień Matki 26 maja w Krynicznie. Ligota Piękna przygotowuje się do obchodów tegorocznego Święta Ludowego 27 maja.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here