Boom inwestycyjny w Zawoni

255

12 marca rozstrzygnięto kilka przetargów na wykonanie kluczowych inwestycji w gminie Zawonia: budowę przedszkola w Zawoni i świetlic wiejskich w Czachowie i Trzęsowicach oraz budowy i przebudowy ulic w Zawoni, umożliwiających objazd tej miejscowości w przypadku zablokowania drogi wojewódzkiej Trzebnica-Oleśnica. Zainteresowanie inwestorów było ogromne, a uzyskane ceny bardzo dla gminy korzystne.

Sekretarz gminy Zawonia Robert Borczyk w rozmowie z „NOWą gazetą trzebnicką” zauważył, że przeprowadzenie przetargów w pierwszym kwartale nowego roku był bardzo szczęśliwym posunięciem dla władz gminnych, przede wszystkim ze względu na to, że stające do przetargów firmy oferowały wyjątkowo korzystne ceny. Faktem wartym odnotowania była też bardzo zażarta konkurencja. Na przykład do przetargu na budowę świetlic w Trzęsawicach i Czachowie stanęło aż 13 firm!

Efekty przeprowadzonych przetargów są bardzo udane: za realizację pięciu kluczowych inwestycji gmina zapłaci tylko niewiele ponad 2,86 mln zł, przy czym na wszystkie zadania uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych, sięgające w dwóch przypadkach po 80-85 proc. kosztów kwalifikowanych.

Gminne przedszkole

Największą inwestycją, o której rozpoczęciu zadecydowano dzięki przeprowadzeniu procedury przetargowej jest budowa dziennego centrum pobytu – przedszkola w Zawoni wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków. Na przetarg wpłynęło 9 ofert, a najkorzystniejszą cenę – 1 mln 38 tys. zł – zaproponowała firma PPHU Eksport-Import Władysława Skiby z Milicza. Według planów przedszkole zostanie oddane do użytkowania w czerwcu 2013 r. W tym nowoczesnym obiekcie o łącznej powierzchni użytkowej 308 m kw. znajdować się będą trzy sale edukacyjno-zabawowe o łącznej powierzchni 136 m kw., w których od sierpnia bawić i  uczyć się będzie 60 maluchów.

Celem zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych, poprzez skomponowanie ciekawego i bardzo szerokiego zakresu zajęć, na które składać się będzie nauczanie języków angielskiego i niemieckiego, rytmika, zajęcia logopedyczne oraz gimnastyka korekcyjna, jak również doposażenie placówki w niezbędny sprzęt (wykładziny, przybory szkolne, meble, telewizory wraz z odtwarzaczami DVD i zabawki) złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu  wynosi ok. 250 tys. zł, a dofinansowanie wynosić będzie aż 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Wniosek uzyskał już pozytywną ocenę formalną.

Mała obwodnica Zawoni

Bardzo korzystne ceny uzyskano w przetargach dotyczących budowy i przebudowy dróg gminnych w obrębie samej Zawoni. W przetargu na położenie masy bitumicznej na ulicach Nauczycielskiej (580 metrów bieżących), Spokojnej (280 mb.), Słonecznej (146 mb.) i Topolową (1220 mb.) wystartowało 5 firm, przy czym najkorzystniejszą ofertę, opiewającą łącznie na 701 tys. zł, złożyła firma Gembiak-Mikstacki z Krotoszyna. Inwestycja będzie realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych („schetynówki”) i powinna uzyskać dofinansowanie w kwocie 186 tys. zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (TFOGR). Przebudowane drogi zostaną oddane do użytku w czerwcu br.

Integralną częścią budowy małej obwodnicy Zawoni jest również przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic: Krótkiej, Spacerowej, Tęczowej, Piaskowej  i Wrzosowej, która jest łącznikiem drogi wojewódzkiej Trzebnica-Oleśnica oraz powiatowej Zawonia-Wrocław (alternatywnej dla drogi krajowej nr 5 Poznań-Wrocław). W przetargu na wykonanie tego zadania starowały 4 firmy i również w tym przypadku najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Gembiak-Mikstacki z Krotoszyna, proponując cenę 664,8 tys. złotych.

Warto podkreślić, że wybór tego właśnie odcinka drogi ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pieszych i osób poruszających się pojazdami w obrębie Zawoni. Trasa wojewódzka jest bardzo niebezpieczną drogą transportu środków chemicznych z zakładu Rokita w Brzegu Dolnym i pełni rolę obwodnicy Wrocławia dla pojazdów ciężarowych jadących z Warszawy do Legnicy. Przebudowa łącznika polegająca na zmianie nawierzchni gruntowej na bitumiczną pozwoli w  przypadku często występujących na drodze wojewódzkiej wypadków komunikacyjnych na przygotowanie objazdu tej drogi, omijającej w pełni Zawonię. 

Dofinansowanie inwestycji ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych powinno sięgnąć 50 proc. kosztów kwalifikowanych, czyli ok. 330 tys. złotych.

Kolejne dwie świetlice

Jak pamiętamy, program budowy lub modernizacji świetlic wiejskich w gminie Zawonia jest jednym z priorytetów obecnych władz gminy. Dążą one do uzyskiwania na te zadania dofinansowania z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które sięgać może do 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

Przetarg na budowę kolejnych dwóch świetlic – w Trzęsowicach i Czachowie – cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Stanęło do niego aż 13 firm budowlanych! Najkorzystniejsze oferty złożyło Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „MAL-POL” Józefa Krysia z Krotoszyna (budowa świetlicy w Trzęsawicach) oraz firma ZHU „BUD-WES” Józefa Wesołowskiego z Milicza. Łącznie budowa tych centrów aktywności lokalnej kosztować będzie gminę Zawonia 457 tys. zł. Świetlice powinny zostać oddane do użytku jeszcze jesienią tego roku.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here