Bezpłatne szkolenia – warto skorzystać

116

W ramach szkoleń uczestnicy będą mogli także skorzystać ze wsparcia doradcy – zarówno na etapie pisania projektu jak i jego realizacji. Więcej informacji nt. tych usług można znaleźć na stronie www.wroclaw.roEFS.pl a także pod numerem telefonu 71 780 90 79 – odpowiedzi na pytania udzieli Joanna Kowalska.

Poniżej znajdują się informacje dotyczące planowanych szkoleń. Karty zgłoszeniowe, program szkoleń oraz inne szczegółowe informacje dostępne na podanej wyżej stronie.

Obecnie trwa rekrutacja na szkolenie:

Tworzenie projektu do POKL w kontekście zmian w dokumentach w roku 2012.
(dwudniowe szkolenie w terminie: 23-24.04.2012)

Planowane szkolenia:

Tworzenie projektu do POKL w kontekście zmian w dokumentach w roku 2012.
(dwudniowe szkolenie w terminie: 10-11.05.2012)

Zasady realizacji i rozliczania projektów „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” ze szczególnym uwzględnieniem zmian w dokumentach w roku 2012.
(dwudniowe szkolenie w terminie: 29-30.05.2012)

Zasady realizacji i rozliczania projektów w ramach POKL ze szczególnym uwzględnieniem zmian w dokumentach w roku 2012.
(dwudniowe szkolenie w terminie: 4-05.06.2012)

Zasada równości szans w projektach POKL.
(jednodniowe szkolenie – termin ukaże się na stronie www.wroclaw.roEFS.pl)

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here