Wkrótce porozumienie ws. ścieżki rowerowej

155

4 kwietnia podpisane zostanie wielostronne porozumienie pomiędzy powiatami i gminami biorącymi udział w projekcie budowy ścieżki rowerowej trasą dawnej kolejki wąskotorowej z Trzebnicy przez Prusice i Żmigród do Gruszeczki (gm. Milicz). Taka jest najważniejsza decyzja, jaka zapadła podczas spotkania trzebnickich i milickich samorządowców w siedzibie Stawów Milickich SA w Rudzie Sułowskiej.

Tematem dyskusji, do jakiej w środę 14 marca doszło z inicjatywy m.in. burmistrza Żmigrodu Roberta Lewandowskiego, a która odbyła się w siedzibie przedsiębiorstwa Stawy Milickie SA w Rudzie Żmigrodzkiej, był wspólny projekt pięciu samorządów – gmin Trzebnica, Żmigród, Prusice oraz powiatów trzebnickiego i milickiego – połączenia w jedną istniejących już ścieżek rowerowych zbudowanych na trasie dawnej kolejki wąskotorowej: z Wrocławia do Machnic k. Trzebnicy i z Sułowa do Grabownicy przez Milicz. W efekcie powstałaby najdłuższa w Polsce, blisko 100-kilometrowa ścieżka rowerowa, łącząca Wrocław, Trzebnicę, Prusice, Żmigród i Milicz, co w znacznym stopniu podniosłoby atrakcyjność subregionu turystycznego Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy, umożliwiając prawdziwą konkurencję północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego z dotychczasowym turystycznym „hegemonem”, którym są Karkonosze i szerzej Sudety.

Partnerzy projektu, którego liderem, a więc „opiekunem” i koordynatorem, będzie gmina Prusice, podjęli decyzję o złożeniu wniosku na konkurs rozpisany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie ze środków unijnych tej subregionalnej inwestycji. W ramach POIŚ można uzyskać aż do 85 proc. dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na działanie pod nazwą „Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”, co jest propozycją nie do pogardzenia, zwłaszcza jeśli szczególnie preferuje się obszary chronione „Natura 2000” (stanowiące dziedzictwo przyrodnicze zjednoczonej Europy), które zajmują znaczący procent powierzchni powiatów trzebnickiego i milickiego. W założeniach konkursu przeczytać możemy, że finansowane ze środków unijnych będą m.in. kompleksowe projekty dotyczące budowy małej infrastruktury, służącej uporządkowania ruchu turystycznego na obszarach chronionych oraz budowy lub modernizacji obiektów, które przyczynią się do zabezpieczenia obszarów chronionych przed nadmierną presją turystów. Główny nacisk w projektach powinien zostać położony na odsunięcie głównego nurtu ruchu turystycznego od najcenniejszych i najbardziej zagrożonych ostoi gatunków i siedlisk na danym obszarze, m.in. poprzez budowę ścieżek rowerowych. Trudno nie zauważyć, że w przypadku powiatu trzebnickiego takimi właśnie cennymi „ostojami gatunków i siedlisk” są: Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, rezerwaty Stawy Milickie w kompleksach Radziądz i Jamnik, Rezerwat Olszyny Niezgodzkie, Społeczny Rezerwat Niezgoda, Rezerwat Radziądz, Skoroszowickie Łąki, Warzęgowskie Wzgórza, Dolina Lachy, Ostoja nad Baryczą, Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza Trzebnickie, Las Bukowy w Skarszynie oraz liczne użytki ekologiczne. Skoro więc pojawiła się szansa, o której partnerzy przedsięwzięcia wcześniej nie wiedzieli, to trzeba ją wykorzystać, zwłaszcza że do wykorzystania w ciągu 3 lat (2012-2014) jest aż 20 mln złotych.

Jak nas poinformował burmistrz Żmigrodu Robert Lewandowski, w spotkaniu wzięli udział starostowie Robert Adach (pow. trzebnicki), Piotr Lech (pow. milicki), burmistrz Igor Bandrowicz (gm. Prusice) i sekretarz Daniel Buczak (gm. Trzebnica), którzy nie kryli zadowolenia z pojawienia się tak nieoczekiwanych możliwości dla subregionu Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy. – Nadarzyła się szansa, o której nie wiedzieliśmy, więc działamy. Wszystkie samorządy, których przedstawiciele wzięli udział w spotkaniu, zadeklarowały, że zabezpieczą w formie odpowiednich uchwał budżetowych po 40 tys. zł z przeznaczeniem na sporządzenie odpowiedniej dokumentacji projektowej. Stosowne porozumienie wielostronne formalizujące partnerstwo podpisane zostanie 4 kwietnia, tego też dnia ogłoszony zostanie przez gminę Prusice, lidera projektu, przetarg na wykonanie dokumentacji. Sam wniosek złożymy najpóźniej 23 kwietnia – wyjaśnił Lewandowski, zauważając przy tym, że jak do tej pory nie jest przesądzony udział w przedsięwzięciu gminy Milicz, w której co prawda przyjęto głosami większości radnych zmieniony budżet uwzględniający wydatki na ten cel, jednak burmistrz tej gminy wciąż wstrzymuje się z jednoznacznymi deklaracjami, natomiast Rada Powiatu Trzebnickiego, choć nie kontestuje samego pomysłu, to jednak nie przyjęła jeszcze stosownej poprawki do uchwały budżetowej.

Z kolei inny uczestnik spotkania, starosta milicki Piotr Lech, w trakcie rozmowy z nami zauważył, że podczas dyskusji rozważano również takie skonfigurowanie montażu finansowego gmin i powiatów, które uwzględni pozyskanie dodatkowego dofinansowania od marszałka województwa w wysokości do 1/3 wkładu własnego pięciu samorządów, jak również sięgnięcie po środki zarezerwowane na budowę ścieżek rowerowych (dofinansowanie w wysokości do 30 proc. kosztów kwalifikowanych) w tegorocznej edycji popularnego programu „schetynówek”, czyli  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych firmowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here