Wieści z trzebnickiego grodu

73

3 marca 1741 r. zmarła ZofiaKorycińska, ksieni klasztoru trzebnickiego. Ponieważ Trzebnica była własnościąopactwa, dlatego zgodnie z obyczajem, obowiązkiem władz miasta było składaniehołdu i przysięgi wierności każdej nowo obranej ksieni oraz udział w jejpogrzebie. Podczas pogrzebu Zofii Korycińskiej – 9 marca 1741 r. -przedstawiciele magistratu nieśli trumnę ksieni z klasztoru do kościoła.

Ksieni Zofia Korycińska, 36opatka klasztoru cysterskiego w Trzebnicy – ostatnia polska ksieni za panowaniaHabsburgów na Śląsku – należała do grona wybitnych ksień – mecenasek sztuki.Jako opatka (1727-1741) kazała ozdobić kaplicę św. Jadwigi barokowymiołtarzami: dużym na wzór ołtarza głównego na Jasnej Górze i dwoma bocznymi: św.Józefa i św. Anny Samotrzeciej. Ponadto, obok sarkofagu św. Jadwigi, nafilarze, zawiesiła dużą srebrną lampę, którą oznakowała herbem roduKorycińskich.

W 1734 r., ksieni Korycińskawybudowała stacje Drogi Krzyżowej w Lesie Bukowym i odbudowała, chylący się kuupadkowi dom pustelnika. Cztery lata później ufundowała na placu przedkościołem klasztornym figurę św. Jana Nepomucena, którą ustawiono na wysokiejkolumnie. W Komorówce, niedaleko Trzebnicy, zbudowała pałacyk, który stanowiłośrodek wypoczynkowy dla sióstr cysterek w okresie wiosenno – jesiennym.Rezydencję nazwano od jej imienia Sophienau (Zofiówka).

Ksieni Korycińska, zapisałasię również w dziejach miasta. W 1729 r., z jej inicjatywy przebudowano ratuszmiejski. Dla upamiętnienia tego faktu, wdzięczni mieszczanie w portalu ratusza,umieścili kartusz z herbem ksieni Zofii. Pod nim, na kamiennej wstędze wykuliłacińską inskrypcję: „A Sophie securit sedes oritur justorum securo 1729”.Kartusz, po przebudowie ratusza w 1868 r., umieszczono wewnątrz budynku i tampozostał do 1945 r. Opatka ta, reaktywowała też Bractwo Strzeleckie, ufundowałamu sztandar i pomogła zbudować nowy dom strzelecki.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here