Poradnie nie działają tak jak powinny

110

Niepokój pełnomocnika wzbudziły docierające do Starostwa sygnały świadczące o naruszaniu praw pacjentów w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o ich udzielanie.

Niepokojące sygnały dotyczą niezgodnego z umową funkcjonowania niektórych poradni specjalistycznych w Powiecie Trzebnickim.

Od pierwszego września br. obowiązują nowe umowy zawarte z Dolnośląskim Oddziałem NFZ na świadczenia w zakresie: ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Pełnomocnik na stronie internetowej Starostwa Powiatowego publikuje harmonogram pracy poradni. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z umową, każda z poradni musi funkcjonować co najmniej 3 razy w tygodniu po minimum 4 godziny, w tym raz w tygodniu – po południu.

Pani Dobrosława Dzierzgowska – Herman, w rozmowie z nami, stwierdziła, iż miała problemy z otrzymaniem stosownego harmonogramu od NZOZ „EWA-MED” w Obornikach Śląskich, prowadzącego największą ilość poradni w Powiecie Trzebnickim. Pracownice placówki twierdziły, że czas pracy poradni zależy od dyspozycyjności przyjmujących lekarzy.

Również z Obornik docierają wspomniane niepokojące sygnały, np. do neurologa umówić się można tylko na poniedziałek w godzinach 8.00 – 11.00 i to dopiero po 1 grudnia (obecnie nie przyjmuje). Pacjenci zgłaszają również, że mimo umówionej wizyty nie zastają lekarza.

– Dla mnie jest to totalna bzdura. Chyba Trzebnica zazdrości nam tych kontraktów i chce nam je odebrać. Cały czas staramy się usprawnić obsługę pacjentów i w tej chwili jest już możliwość dostania się do specjalistów. Bardzo chciałabym zorganizować jakieś spotkanie z panem starostą i rozwiązać jakoś ten problem, bo wydaje mi się, że to są jakieś animozje pomiędzy miastami, a przecież powinniśmy budować obsługę pacjentów na zasadzie współpracy – powiedziała Ewa Gryza, współwłaścicielka „Ewa-med-u”

Mając na uwadze dobro pacjentów, pani pełnomocnik prosi o wszelkie informacje na temat dostępności do świadczeń i jakości świadczeń udzielanych w poradniach specjalistycznych funkcjonujących na terenie Powiatu Trzebnickiego.

 

Harmonogram pracy poradni specjalistycznych w Powiecie Trzebnickim dostępny jest na stronie: http://www.bip.powiat.trzebnica.pl/#Z2V0Q29udGVudCgxMzc2KQ==

 

Kontakt do Pełnomocnika ds. Zdrowia:

 

tel. 71/387 95 63; 661 552 400

e-mail: d.herman@powiat.trzebnica.pl

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here