Dyskutowano o edukacji

39

We wtorek, 21 lutego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, po raz pierwszy odbyło się Forum Oświaty. W spotkaniu zorganizowanym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Trzebnicy uczestniczyli przedstawiciele placówek edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych działających na terenie powiatu trzebnickiego.

Program  pierwszego spotkania dotyczył przede wszystkim założeń projektu nowego systemu wspomagania szkół pod nazwą „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, ale także zmian w funkcjonowaniu szkół od nowego roku szkolnego (obejmujących m.in. brak liceów profilowanych, trzyletni czas kształcenia w szkołach zawodowych i liceach, zasadnicze zmiany w planach nauczania, czy brak powtórzeń programowych). Na forum omówiono także oferty dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013. Najwięcej na ten temat powiedziała  zebranym Danuta Szuber, dyrektorka Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy.

 Na spotkaniu głos zabrali także pracownicy starostwa: Wojciech Wróbel, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu oraz Dominika Łasica, zastępca naczelnika wydziału techniczno-inwestycyjnego Starostwa Powiatowego w Trzebnicy.W swoich wystąpieniach mówili o kolejnych etapach prac związanych z projektem poprawy jakości systemu doskonalenia nauczycieli, który przede wszystkim powinien być spójny z rozwojem szkół i placówek oświatowych.

O systemie szkolnictwa zawodowego opowiedzieli zaś: Ireneusz Chudzikowski, dyrektor oraz Alicja Demkowicz, wicedyrektorka Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Trzebnicy.  Zaprezentowali oni m. in. podstawę programową kształcenia w zawodach, klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego oraz egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

W końcowej części spotkania wszyscy dyrektorzy szkół ponadpodstawowych mieli możliwość zaprezentowania oferty swoich placówek na najbliższy rok szkolny, który rozpocznie się we wrześniu.

 A ponieważ szkolnictwo to „temat rzeka” i można o nim rozmawiać godzinami, już teraz zaplanowano kolejne, II już Forum Oświaty, które odbędzie się we wtorek 17 kwietnia w godzinach 11-13 w  również w sali konferencyjnej starostwa.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here