Co robi władza

61

Robert Adach, starosta trzebnicki – od wczoraj uczestniczy w dwudniowych obradach konwentu starostów, który odbywa się w Strzelinie. Jutro jedzie do Kudowy Zdroju na XII Dolnośląskie Forum Samorządu Terytorialnego. Jednym z głównych problemów tegorocznego spotkania będzie gospodarka odpadami. Poza tym samorządowcy będą dyskutować nad poprawą promocji Dolnego Śląska. Po powrocie starosta zamierza skontrolować najważniejsze inwestycje powiatowe: rozbudowę szpitalnego oddziału ratunkowego oraz budowę hali sportowej przy trzebnickim liceum.

 

Marek Długozima, burmistrz Trzebnicy wczoraj przyjął inwestora, który zamierza wybudować fabrykę kosmetyków w Nowym Dworze, potem rozmawiał  z powiatowym inspektorem sanitarnym. Wieczorem uczestniczył w imprezie dla VIP-ów poprzedzającej otwarcie Bicomarche w Trzebnicy. Dziś otworzy galę konkursu Ośmiu Wspaniałych. Potem jedzie do Długołęki na wernisaż fotografii koni. Jutro będzie przyjmował mieszkańców, znajdzie także czas na obejrzenie przedstawienia, które przygotowali uczniowie SP w Boleścinie. W czwartek i w piątek będzie uczestniczył w pracach komisji Rady Miejskiej.

 

Sławomir Błażewski, burmistrz Obornik Śląskich – wczoraj przez cały dzień zajmował się sprawami bieżącymi. Podobnie dzisiaj po cotygodniowej odprawie kierowników urzędu, będzie pracował na miejscu. Jutro wyjeżdża do Kudowy na forum samorządowe, na którym będzie do piątku.

 

Robert Lewandowski, burmistrz Żmigrodu – wczoraj był w Szkole im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku, dzisiaj ma spotkanie ze spółką stawy milickie, jutro razem z przedstawicielami GCI i CUPRUM będzie rozmawiać o wystosowaniu wspólnego wniosku o środki unijne. W czwartek i piątek będzie brał udział w dwóch konferencjach: „Forum Ekonomii Społecznej” i „Działalność seniora w obszarze społecznej aktywności”.

 

Igor Bandrowicz, burmistrz Prusic – wczoraj uczestniczył w połączonych spotkaniach komisji rady. Dzisiaj włodarz gminy ma spotkanie w sprawie zagospodarowania placu przy ul. Rzemieślniczej i ulic: Północnej i Południowej w Prusicach, a następnie będzie rozmawiał na temat ośrodka zdrowia w Prusicach. W środę rano burmistrz podpisze umowę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Tego samego dnia weźmie udział w spotkaniu ze Stowarzyszeniem Oświatowym „SOWA” w sprawie czerwcowej gali, która odbędzie się właśnie w Prusicach. O godz. 14 będzie obecny na sesji Rady Miasta i Gminy w Prusicach, a po niej będzie rozmawiał z radnymi w sprawie ogłoszenia przetargów na projekty remontów dróg gminnych. W czwartek i piątek burmistrz będzie uczestniczył w forum na temat gospodarki odpadami, odbywającym się w Dusznikach Zdrój. W sobotę włodarza gminy będzie można spotkać na Dniach Otwartych w Zespole Szkół w Prusicach, na które bardzo serdecznie zaprasza wszystkich szóstoklasistów z terenu gminy Prusice wraz z rodzicami. Natomiast w tym samym czasie na IV Wystawie Stołów Wielkanocnych w Obornikach Ślaskich gminę Prusice będzie reprezentowała wiceburmistrz Kazimiera Rusin wraz z przedstawicielami stowarzyszeń. 

 

Jakub Bronowicki, wójt gminy Wisznia Mała – w tymtygodniu będzie w rozjazdach. Tydzień rozpoczął o rozmówze związkami zawodowymi nauczycieli. Prowadził negocjacje dotyczącewynagrodzenia pracowników oświaty. We wtorek od godziny 10 do13 będzie trwała akcja krwiodawstwa.  Środę wójt poświęci pracy w na miejscu w urzędzie.Natomiast w czwartek będzie uczestniczył w spotkaniu wójtówi burmistrzów w Kudowie. W piątek przyjmujeinteresantów, a w sobotę odwiedzi Oborniki Ślaskie, gdzieodbędą się coroczne „Stoły Wielkanocne”.

 

Andrzej Faraniec, wójt gminy Zawonia – w tym tygodniu przez cały czas będzie się zajmował pracą na miejscu.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here