Wieści z trzebnickiego grodu

116

1 marca 1321 r. w Trzebnicy – wójt Franczko i radni miasta Trzebnica: Henryk Wyrczchow, Arnold – kuśnierz, Henryk Wilde, Jan, zięć Hermanna oraz ławnicy: Hermann, dawniej wójt klasztorny, Goswin – kuśnierz, Bertold – kramarz, Maciej – mieszkający przy bramie, Jaśko – szewc, Mikołaj, syn Michała i Mikołaj, syn sołtysa stwierdzają, że Tyczko z żoną Bertradą – dla zbawienia swych duszy – zapisali klasztorowi św. Bartłomieja w Trzebnicy ½ folwarku w Brochocinie i 1 łan ziemi zakupiony od synów Sułka.

  Dokument ten ma ogromne znaczenie dla badań dziejów naszego miasta, ponieważ przy dyplomie wójta Franczka i rady miejskiej znajduje się najstarszy zachowany egzemplarz pieczęci miejskiej Trzebnicy. Na ławie, ozdobionej liliami wyrastającymi z obu jej boków siedzi apostoł Piotr, patron trzebnickiego kościoła parafialnego, bez nimbu, trzymający na prawym ramieniu klucz, a w lewej ręce otwartą księgę. W otoku pieczęci napis: SIGILLUM. CIVIUM. IN. TREBNIZ. Dokument ten jest również najstarszym znanym dowodem na jednoczesne funkcjonowanie w mieście i rady i ławy miejskiej. Ławie, niższemu organowi władzy sądowniczej, przewodniczył wójt Trzebnicy.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here