Uniwersytet największy w swojej klasie

100

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Atena” w Obornikach Śląskich podsumowało ósmy rok swojej działalności. O obradach walnego zgromadzenia, kończącego pierwszą oktawę, opowiedziała nam członek zarządu stowarzyszenia Krystyna Wiśniewska.

Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność dnia 3 lutego 2004 r. i od tego czasu stale się rozrasta. 26 stycznia w Obornickim Ośrodku Kultury odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie SUTW „Atena”. Sprawozdanie z ostatnich 12 miesięcy działalności złożyła prezes Irena Małkiewicz, która omówiła też bieżącą działalność uniwersytetu: największa tego typu organizacja nie tylko w Obornikach Śl., ale także w powiecie i małych miastach w Polsce, która zaczynała od 45 studentów, liczy obecnie obecnie 243 słuchaczy, z czego 210 to kobiety. Członkowie uniwersytetu są z różnych miejscowości: Wrocławia, Brzegu Dolnego, Rościsławic, Pęgowa, Osolina, Skokowej, Żmigrodu, Prusie i z Trzebnicy, ale najwięcej naturalnie z Obornik Śląskich.

Co drugi czwartek odbywały się wykłady o różnej tematyce, interesującej słuchaczy: z zakresu psychologii, zdrowia, ziołolecznictwa, podróży po świecie, historii Dolnego Śląska, filozoficzne itp. Wyborem tematyki i wykładowców zajmowała się Rada Naukowa pod kierownictwem doktor Elżbiety Marcinkowskiej.

Chór „Atena” pod dyrekcją Ewy Skubisz liczy 30 osób. Opiekuje się nim Helena Dubieniecka. Miał on 11 występów dla środowiska lokalnego – np. w Domu Pomocy Społecznej, we Wrocławiu dla nauczycieli tajnego nauczania, w obecności biskupa Henryka Gulbinowicza. Prezentował się na imprezach i uroczystościach państwowych oraz kościelnych. Uczestnicy chóru zdobyli prestiżowe nagrody pieniężne, dyplomy i statuetki, biorąc udział w różnych konkursach i przeglądach: I miejsce w Przeglądzie Pieśni Sakralnej w Prusicach, wyróżnienie w Radkowie na III Międzynarodowych Dniach Chórów.

Niezwykle prężnie i sumiennie działała sekcja kulturalno-oświatowa w składzie: Maria Pałka – przewodnicząca, Anna Kopertowska (do września 2011 r.), Anna Stachurska (obecnie) oraz Edward Prucnal. Sekcja zorganizowała 12 wyjazdów do opery, teatru i na imprezy rozrywkowe, a razem z sekcją wzajemnej pomocy – kilka wieczorków integracyjnych. Pomagała sekcji turystycznej w organizacji wycieczek, wczasów czy wyjazdów do sanatoriów. W organizacji wypoczynku dużą rolę odegrała też prezes Małkiewicz, która współpracowała owocnie w tym zakresie również ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.

Sekcja wzajemnej pomocy koleżeńskiej, działająca pod kierunkiem Marii Sobków, zajmowała się organizacją wieczorków tanecznych, spotkań, uroczystości, oprawą mszy św. w obydwu kościołach z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku akademickiego, a także np. organizacją 80. urodzin słuchaczy. Członkowie sekcji pomagali słuchaczom w różnych trudnych sprawach życiowych. Dzięki ich zaangażowaniu przez cały rok prowadzona była kawiarenka, przed i po wykładach oraz podczas innych imprez.

W kolejnej sekcji – sportowej uczestniczą słuchacze, którzy jeździli na basen i brali udział w ćwiczeniach gimnastycznych w OOK, a także spacerowali z kijkami. Opiekunem przy wyjazdach na basen jest Aleksandra Pieczonka. Grupa licząca 34 osoby, dzięki dotowanym karnetom, korzystała z nowoczesnego basenu w Trzebnicy. 12 osób chodziło dwa razy w tygodniu na zajęcia z gimnastyki w OOK. 15-osobowa grupa uczestniczyła w spacerach nordic walking i ćwiczyła swoją kondycję w różnych rejonach Obornik Śl. Opiekunem jest Czesława Radyk.

Sekcja „Sprawne ręce” pracuje od dawna. Członkinie zajmują się dzierganiem na drutach i szydełkiem, wyszywaniem, robieniem kartek świątecznych itp. Udzielają także porad w tym zakresie, korzystają z różnych wydawnictw i pomagają osobom, które nie należą do klubu. Przewodniczącą sekcji jest Krystyna Zając.

Ważna jest też sekcja kosmetyczna prowadzona przez Łucję Prześlak. Przeprowadziła ona 12 spotkań o tematyce dotyczącej pięknego wyglądu, makijażu, nowości kosmetycznych itp., przy udziale od 8 do13 osób. Osiągnięciem było przeprowadzenie w maju na V Forum Uniwersytetów w Miękini warsztatów kosmetycznych. Cieszyły się one dużym powodzeniem wśród uczestników forum. Sekcja miała też swoje stoisko z okazji Dni Obornik Śl. i uczestniczyła w Powiatowych Dniach Kultury w Prusicach.

Sekcją kulinarną opiekuje się Regina Słabicka. Tematem zajęć były pokazy kulinarne, dzielenie się przepisami z czytelnikami NOWej gazety trzebnickiej, degustacja potraw wykonanych w domu, wymiana doświadczeń. Odbywał się też kurs języka angielskiego, który prowadziła Elżbieta Marcinkowska, a opiekunem grupy była Ludosława Bednarek. Dziesięciu słuchaczy uczy się tego języka już pięć lat.

Jest też sekcja brydżowa, która odbywa spotkania dwa razy w tygodniu, a uczestniczy w niej osiem osób pod kierownictwem Ireny Dronsejko. Sekcja brydżowa była organizatorem I Dolnośląskiego Turnieju Brydża Towarzyskiego, pod patronatem samorządu gminnego.

Do ważnych działań uniwersytetu należą także zajęcia z informatyki. Komputer poznają dwie grupy po 12 osób, które uczestniczą, w praktycznych zajęciach w gimnazjum, prowadzonych przez pana Rafała Szkwerko.

W ubiegłym roku odbyło się 11 wyjazdów na wczasy i do sanatoriów, m.in. do Ustki, Świnoujścia, Międzyzdrojów, Buska, Jaszowca, Szczawnicy.

Działalność stowarzyszenia dokumentowana jest przy pomocy zdjęć, nagrań wykładów i zapisów w bogato ilustrowanej kronice, prowadzonej przez Krystynę Wiśniewską.

Prezes, członkowie zarządu i opiekunowie poszczególnych sekcji pracują nieodpłatnie. Wykłady, zajęcia i imprezy odbywają się w domu kultury nieodpłatnie, dzięki dyrektorce i pracownikom OOK.

 „Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu,” taką maksymą Beniamina Franklina prezes zachęciła wszystkich do dalszej pracy i współpracy z uniwersytetem. Następnie złożyła sprawozdanie finansowe za rok 2011.

Pod koniec spotkania nastąpił miły moment dla dyrektorki Obornickiego Ośrodka Kultury Haliny Muszak, która otrzymała tytuł Honorowego Członka SUTW „Atena.” W podziękowaniu za wspaniałą współpracę, prezes wręczyła pani Halinie dyplom i kwiaty.

Dyrektorka ze wzruszeniem przyjęła gratulacje, złożyła wszystkim życzenia od siebie oraz od swojej załogi i podarowała piękną, dużą kronikę. Zanotowała, co się działo na spotkaniu, nagrała i zdjęcia wykonała Krystyna Wiśniewska – członek Zarządu SUTW „Atena” w Obornikach Śląskich.

Gościem walnego zgromadzenia był m.in. wiceburmistrz Obornik Śl. Adam Stocki, który pochwalił wielkość organizacji, liczebność słuchaczy, dużą aktywność na rzecz środowiska lokalnego i dolnośląskiego oraz doskonałą, logiczną jakość działalności stowarzyszenia. Gratulował za  dotychczasową działalność, życzył też, aby w dalszym ciągu odnosić sukcesy oraz rozwijać wspólnie swoje pasje i zainteresowania. Zadeklarował zwiększone poparcie finansowe dla nowych projektów i działań ze strony burmistrza, a także otwarte spotkania ze słuchaczami.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here