Żmigrodzkie gimnazjum w kolejnej odsłonie „Szkoły z Klasą 2.0”

39

Już drugi rok nauczyciele i uczniowie Gimnazjum im. Macieja Rataja poprzez praktyczne działania poszukują odpowiedzi na pytanie: jak mądrze i skutecznie wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w uczeniu się i nauczaniu?

Głównym celem programu „Szkoła z Klasą 2.0” jest kształtowanie u uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu i twórczego wykorzystywania nowych technologii, rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Ponadto nauczyciele wraz ze swymi uczniami pracują metodą projektu edukacyjnego.

W bieżącym roku szkolnym zostaliśmy objęci „Pilotażem 2.0”. Jest to dla nas niewątpliwie wyróżnienie, ponieważ w całym kraju jest tylko 30 szkół, które do niego się zakwalifikowały, ale też i wyzwanie, gdyż musimy zrealizować bardziej różnorodne zadania i większą ich ilość niż inni uczestnicy  programu. W tegorocznej edycji programu biorą udział następujący nauczyciele: Monika Rogala (koordynator), Marcin Chytry, Marta Hołowicka, Agata Julukowicz, Robert Kolebuk oraz dyrektorka szkoły – Katarzyna Lech.

Aktywność szkoły w ubiegłorocznej edycji „Szkoły z Klasą 2.0”, w której udział wzięli: Bożena Szymanowicz (koordynator), Marcin Chytry, Grażyna Łysikowska, Aleksandra Nogała oraz Anna Wołoszyn,  nagrodzono sprzętem – w lutym nasze gimnazjum otrzymało upominek w postaci laptopa, rzutnika multimedialnego oraz ekranu, który wzbogaci naszą bazę i pomoże kontynuować zmiany związane z TIK na zajęciach edukacyjnych.

Ponadto nauczyciele naszej szkoły (Marcin Chytry, Grażyna Łysikowska, Joanna Osio i Bożena Szymanowicz) zostali moderatorami ogólnopolskiej platformy e-learningowej, na której umieszczane są prace wszystkich uczestników programu. Prócz tego w roli eksperta występuje Robert Kolebuk.

Efekty swojej rocznej pracy uczestnicy przedstawią w czerwcu na Szkolnym Festiwalu 2.0. Najlepsi z nich będą mieli możliwość zaprezentowania się na Ogólnopolskim Festiwalu Nauki organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Program realizuje idee zawarte w Podstawie programowej kształcenia ogólnego, przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i objęty jest honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej.  Prowadzony jest przez CEO i „Gazetę Wyborczą”, przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agora. Partnerami programu są: Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Fundacja Orange, Narodowy Instytut Audiowizualny, Raiffeisen Bank Polska i Polbank S.A. oraz Huawei. Z działaniami uczestników programu można zapoznać się na stronie ceo.org.pl oraz na łamach „Gazety Wyborczej”, która  cyklicznie informuje o nich opinię publiczną, prezentuje przykładowe materiały edukacyjne i wraz z portalem www.wyborcza.pl prowadzi cykle redakcyjne związane z programem.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here