Co robi władza?

  413

  Robert Adach, starosta powiatu – wczoraj spotkał się ze Sławomirem Szypulskim, dyrektorem Zespołu Szkół w Obornikach Śląskich. Tematem rozmowy były możliwości rozwoju szkół. Po południu  rozmawiał z radnymi z Prusic o współpracy gminy z powiatem. Na dziś zaplanowano komisję oświaty, a na środę sesję Rady Powiatu. W czwartek starosta będzie obecny na komisji ds. orzekania o niepełnosprawności, a także spotka się z przedstawicielami fundacji ratującej klasztor. Również w czwartek Robert Adach będzie rozmawiał z prezesem trzebnickiego sądu. Tematem  będzie przejęcie przez trzebnicki sąd zakresu działań likwidowanych sądów w Wołowie i Miliczu. W piątek starosta będzie na spotkaniu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, którego tematem będzie realizacja programu pomocy rodzinie. Również w piątek Robert Adach będzie obecny na trzebnickim Rynku, gdzie maturzyści odtańczą poloneza.

  Marek Długozima, burmistrz Trzebnicy dzisiaj będzie uczestniczył w sesji Rady Miejskiej, w środę przez cały dzień będzie spotykał się z mieszkańcami. W czwartek burmistrz spotka się projektantami Szkoły Podstawowej i Szkoły Muzycznej a także będzie z młodzieżą tańczył poloneza na trzebnickim Rynku. W piątek zaś Marek Długozima będzie uczestniczył w spotkaniu organizacyjnym w sprawie deptaka na ul. Daszyńskiego.

  Sławomir Błażewski, burmistrz Obornik Śląskich jest na urlopie. Podczas jego nieobecności obowiązki przejął zastępca, Adam Stocki. Jak poinformowano nas w sekretariacie urzędu wiceburmistrz będzie zajmował się w tym tygodniu bieżącymi sprawami.

  Robert Lewandowski, burmistrz Żmigrodu – wczoraj uczestniczył w posiedzeniu sesji nadzwyczajnej rady, w sprawie zwiększenia dopłaty do taryfy ściekowej. Dzisiaj uczestniczy w otwarciu lodowiska w Pakosławiu. W środę będzie na spotkaniu, gdzie będą przekazywane środki zebrane podczas IV Balu Charytatywnego oraz będzie uczestniczył w spotkaniu z dyrektorami na temat wniosku o utworzenie liceum przy Gimnazjum. im. Macieja Rataja. Także w środę będzie na naradzie rocznej, podsumowującej działania policji. W czwartek wyjeżdża do Kamiennej Góry na spotkanie dotyczące dalszych inwestycji w strefie ekonomicznej. W piątek weźmie urlop.

  Igor Bandrowicz, burmistrz Prusic – był wczoraj na spotkaniu ze starostą i radnymi w sprawie komercjalizacji szpitala powiatowego. Dziś zaplanował spotkanie z inwestorem. We środę burmistrz spotka się z firmą, która chce ubezpieczać gminę. Na czwartek Igor Bandrowicz planuje spotkanie ze wspólnotami mieszkaniowymi sześciu kamienic, które są w Rynku. Tematem będzie rewitalizacja budynków i pozyskanie środków z PROW-u. W piątek burmistrz pracuje w urzędzie, między innymi będzie przyjmował interesantów.

  Andrzej Faraniec, wójt gminy Zawonia w piątek będzie uczestniczył w spotkaniu z sołtysami, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury. W pozostałe dni będzie się zajmował pracą na miejscu.

  ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here