Rusza nabór do przedszkoli

  863

  W niektórych przedszkolach rozpoczęła się już rekrutacja na rok 2012/2013. W większości gmin rodzice mogą wybierać z szerokiej oferty placówek publicznych i niepublicznych. Jak się okazuje, o ilości wolnych miejsc w przedszkolach zadecydują rodzice pięciolatków – posyłając bądź nie swoje dzieci do pierwszej klasy szkoły podstawowej.

  O miejsce w publicznych placówkach, gdzie,nawet po dużych podwyżkach opłat, pobyt dziecka jest zwykle zdecydowanie tańszy niż w przedszkolu prywatnym, jest trudno. Rodzice, którzy nie mogą liczyć na pomoc dziadków czy innych członków rodziny, bacznie śledzą stawki za opiekę nad maluszkiem. Dla przykładu, miesięczny koszt pobytu dziecka (przy założeniu 7-godzinnego pobytu przez 20 dni w miesiącu i trzech posiłkach) w obornickim publicznym przedszkolu wynosi około 210 zł, a w trzebnickiej placówce przy ul. Wojska Polskiego 252 zł. W przedszkolu dzieci uczą się samodzielności, realizują program dostosowany do wieku, uczą się funkcjonowania z rówieśnikami, ale też większość z nich (zwłaszcza na początku) często choruje. Z prywatną nianią można się umówić, aby przychodziła do domu, w którym mieszka pociecha, podawała domowe jedzenie, ale za taki luksus trzeba zapłacić około 1200 zł miesięcznie. Aby ułatwić rodzicom podjęcie decyzji, podpowiadamy, gdzie działają przedszkola publiczne, niepubliczne, punkty przedszkolne i kiedy rozpoczynają rekrutację.

  Trzebnica

  – W Trzebnicy nie ma miejskiego żłobka i nie planuje się utworzenia takiej jednostki – mówi wiceburmistrz Jerzy Trela i dodaje, że rodzice mogą starać się o miejsce w niepublicznym żłobku „Czerwony Balonik”.- O tym, jaką będziemy mieli sytuacje z wolnymi miejscami w przedszkolach w dużej mierze zadecydują rodzice podejmując decyzję, w jakim wieku dziecko pójdzie do pierwszej klasy.

  Przy szkole w Boleścinie działa niepubliczne przedszkole, które prowadzi stowarzyszenie „Nasze dzieci”, natomiast przy szkole w Ujeźdźcu Wielkim funkcjonuje publiczny punkt przedszkolny.

  Nie wiadomo jeszcze, ile będzie nowych miejsc w Przedszkolu Integracyjnym w Trzebnicy. Jak nas poinformowano, rodzice muszą zdeklarować się do końca stycznia, czy dzieci, które w tym roku są w zerówce, a mają 5 lat przejdą do szkół, do pierwszej klasy. Kiedy będzie wiadomo, ile dzieci przejdzie, okaże się, czy zostanie utworzona  jedna grupa 16-osobowa, czy też dwie. O przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

   W Publicznym Przedszkolu nr 2 rekrutacja rozpocznie się 1 marca. Wniosek można pobrać ze strony internetowej lub w sekretariacie przedszkola. Rodzice 5-latków jeszcze się nie deklarowali co do pozostawienia dzieci w zerówkach, dlatego nie jest jeszcze znana dokładna ilość wolnych miejsc.

  Oborniki Śląskie

  To jedyne miasto w powiecie, które posiada Publiczny Żłobek Miejski. Rodzice, którzy chcieliby oddać swoją pociechę pod opiekę właśnie tej placówki powinni się pospieszyć, ponieważ rekrutacja rozpoczęła się już 1 stycznia  i potrwa do 30 kwietnia. Warto złożyć podanie wcześniej, bo poza dziećmi, które spełniają „warunki pierwszeństwa”, miejsca będą przyznawane według kolejności zgłoszeń. W mieście działa również prywatny żłobek przy Przedszkolu Językowym „Gaduła”. Publiczne Przedszkole w Obornikach Śl. będzie prowadziło nabór od 1 do 31 marca.

  – Na terenie gminy punkty przedszkolne zostały przejęte przez stowarzyszenia – mówi Artur Olszewski, inspektor ds. promocji i oświaty. – Mamy dwa takie przedszkola: w Osoli działa przedszkole „Krasnal”, a drugie znajduje się w Golędzinowie. Publiczne przedszkola są: przy szkole w Pęgowie, „Wesołe przedszkole” oddział w Rościsławicach – dodaje urzędnik.

  W samych Obornikach rodzice mogą skorzystać również z niepublicznych przedszkoli: „Gaduły”, „Żabki” i „Zielonej żabki”.

  Żmigród

  W Publicznym Przedszkolu „Zielona Dolina” rekrutacja będzie trwała od 1 lutego do 15 kwietnia. Podobnie jak w innych przedszkolach liczba przyjętych osób jest uzależniona od tego, ile dzieci przejdzie do szkół.

  – W gminie mamy tak zwane inne formy wychowania przedszkolnego, które funkcjonują jako punkty przedszkolne przy szkołach wiejskich – mówi Janina Pastwik,  kierownik referatu oświaty w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie. – Takie punkty działają w Barkowie, Powidzku, Korzeńsku i Radziądzu. Powołane zostały uchwałą Rady Miejskiej w 2008 roku. Zgodnie z uchwałą rekrutację prowadzimy w samych szkołach, w których rodzice mogą pobrać stosowne wnioski. Nabór odbywa się między 15 marca a 30 kwietnia i w tym terminie rodzice powinni złożyć wypełnione wnioski. W żadnym z punktów jeszcze nie zdarzyło się tak, żeby było więcej podań niż wolnych miejsc, a jest ich 25, ale gdyby była taka sytuacja, to jak mówi uchwała, w szkole powoływana jest komisja rekrutacyjna, która decyduje o przyjęciu dzieci. Wtedy pierwszeństwo mają dzieci, które już uczęszczają do punktu, z obwodu szkoły, rodziców samotnie wychowujących dzieci, rodziców niepełnosprawnych, dzieci z orzeczeniem z poradni psychologicznej, z rodzin zastępczych, a także te, których oboje rodziców pracuje – wylicza kierownik. Jak mówi Janina Pastwik, na terenie gminy nie ma żłobków, ale są „punkty opieki nad dzieckiem”: – Punkty takie traktowane są jako działalność gospodarcza, ponieważ nie realizują podstaw programowych i nie pobierają dopłat z budżetu gminy.

  Prusice

  Prusiczanie nie mają dużego wyboru. Od kilku lat w Prusicach funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”. Jest to jedyne „pełnowymiarowe” przedszkole w gminie. – Raz tylko się zdarzyło, że mieliśmy kompletną grupę starszaków – mówi Beata Maczuga, właścicielka przedszkola. – Dzieci można już zapisywać na przyszły rok. Gdyby okazało się, że mamy bardzo dużo chętnych zawsze możemy utworzyć dodatkową grupę.

  Jedyny „gminny” punkt przedszkolny znajduje się przy szkole w Skokowej.

  Wisznia Mała

  Mieszkańcy gminy mogą wybierać między przedszkolami publicznymi i niepublicznym. Niepubliczne przedszkola są w Szewcach –  „Mały szewczyk” i w Piotrkowiczkach – „Tęczowa kraina” . W Krynicznie znajduje się przedszkole prywatne . Natomiast przy szkołach w Wiszni Małej i Strzeszowie są publiczne przedszkola dla dzieci w wieku 3-5 lat. W tych ostatnich rekrutacja rozpocznie się w marcu.

  Zawonia

  W Zespole Szkół w Zawoni nie ma punktu przedszkolnego. Utworzono za to oddział „zerówki”. Jak dowiedzieliśmy się w szkole, do klasy zerowej rekrutacja nie jest prowadzona, bo każde 5-letnie dziecko jest obligatoryjnie „zapisywane”. Z wydziału meldunkowego pobierana jest lista dzieci z danego rocznika i dopiero gdy któreś z dzieci nie zgłosi się do zerówki, szkoła bada dlaczego. W szkole w Czeszowie utworzone są dwa oddziały: dla 5-latków i 6-latków. W grupie jest około 20 dzieci i jak do tej pory nigdy nie było więcej chętnych niż miejsc.

  ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here