Co robi władza

  37

  Marek Długozima, burmistrz Trzebnicy wczoraj przewodniczył odprawie z naczelnikami urzędu, dziś będzie rozmawiał z projektantami adaptacji budynku przy ul. Leśnej na potrzeby SP nr 2 i szkoły muzycznej, a następnie spotka się z kombatantami na imprezie opłatkowej. Jutro będzie uczestniczył w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia; po powrocie będzie przyjmował interesantów. W czwartek  wraz z przedstawicielami firmy Archimedia będzie omawiał projekt przebudowy i rozbudowy budynku Centrum Kultury i Sportu. W piątek jedzie do Wrocławia, by wziąć udział w forum pełnomocników ds. organizacji pozarządowych, będzie też w Borowej podczas gali wręczenia honorowego obywatelstwa gminy Długołęka prezydentowi Wrocławia Rafałowi Dutkiewiczowi. W sobotę pojedzie do Wrocławia na koncert charytatywny na rzecz Polaków na Ukrainie i w Białorusi.

   

  Sławomir Błażewski, burmistrz Obornik Śląskich przebywa w tym tygodniu na urlopie. Jak dowiedzieliśmy się w sekretariacie Urzędu Miejskiego, obowiązki nieobecnego burmistrza przejmie jego zastępca, Adam Stocki, który będzie zajmował się bieżącą pracą urzędu

  Igor Bandrowicz, burmistrz Prusic spotkał się wczoraj z pracownikami urzędu w sprawie wydania gminnego biuletynu. Na jutro, na godz. 10 ma zaplanowane spotkanie w Powiatowej Radzie Zatrudnienia. W czwartek, rano będzie rozmawiał z projektantami oczyszczali ścieków w Piotrowicach Małych, a o godz. 16 będzie na spotkaniu w sprawie komercjalizacji szpitala powiatowego. W sobotę burmistrz zaplanował obejrzenie jasełek w Pawłowie Trzebnickim, a po nich, w Skokowej spotka się ze strażakami, którzy przedstawią mu roczne sprawozdanie.W niedzielę Igor Bandrowicz będzie obecny na rozdaniu pucharów w piłce halowej.

   

  Robert Lewandowski, burmistrz Żmigrodu dziś spotka się z włodarzami sołectwa Węglewo, w sprawie koncepcji budowy świetlicy wiejskiej, jutro będzie  na spotkaniu noworocznym, organizowanym przez miejsko-gminną radę kobiet.

   

  Jakub Bronowicki, wójt Wiszni Małej dziś będzie wizytował prowadzone w gminie inwestycje, spotka się też z mieszkańcami odwiedzanych miejscowości. Jutro weźmie udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Trzebnicy. W piątek spotka się z dowództwem   Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, na temat przygotowań do organizacji corocznej imprezy „Operacja Zachód”. W piątek będzie na spotkaniu z uczniami szkół w Piotrkowiczkach. Mieszkańcy Psar zaprosili go na spotkanie, jakie planowane jest w niedzielę.

  ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here