Zależy nam na pozyskaniu środowiska…

  57

  Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno – Programowego w Trzebnicy został powołany uchwałą Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 15 czerwca 2011 roku. Jest to zespół placówek, w skład którego weszły: Ośrodek Doradztwa Metodyczno – Programowego oraz Biblioteka Pedagogiczna w Trzebnicy. Nowy PODM-P jest oparty na bazie Biblioteki Pedagogicznej, na jej zasobach materialnych i ludzkich. Głównym zadaniem PODM-P jest wspieranie rozwoju szkół, procesu permanentnej edukacji, wspieranie pracy zawodowej nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna, jeden z pionów PODM-P, to nie tylko zbiór książek, ale przede wszystkim repozytorium wiedzy. To nowoczesna placówka, w której wszelkie procesy są skomputeryzowane.

  – Biblioteka funkcjonuje na mocnych podstawach: na dorobku naszych poprzedników, ich wieloletniej pracy, jak również na bazie dobrze dobranego obecnego zespołu pracowniczego. Wprowadzamy bibliotekę w XXI wiek i dostosowujemy do potrzeb użytkowników żyjących w świecie ponowoczesnym. Dzięki katalogom dostępnym on-line, czytelnik nie ma potrzeby wychodzić z domu, by przeglądać zasoby biblioteki, czy złożyć zamówienie na potrzebne mu materiały. Od kilku lat Biblioteka Pedagogiczna uczestniczy w Dolnośląskim Systemie Informacji Edukacyjnej współtworząc m.in. centralne bazy katalogowe zbiorów bibliotecznych zgromadzonych w bibliotekach pedagogicznych Dolnego Śląska. Działamy wg najnowszych międzynarodowych standardów IFLA, propagujemy ideę edukacji informacyjnej – powiedziała Cecylia Śmieszkowska, p.o. dyrektora PODM-P w Trzebnicy.

  – Oferta edukacyjna pionu ośrodka doskonalenia, skierowana jest głównie do pracowników szkół, skupia się na wspieraniu tych placówek w procesach nauczania, uczenia się, wychowania, opieki, zarządzania i kierowania. Doskonalenie ma być powiązane z potrzebami konkretnej szkoły. Zależy nam bardzo na pozyskaniu środowiska oświatowego dla idei budowy lokalnego centrum wsparcia i doskonalenia nauczycieli – dodała dyrektorka placówki.

   Według nowych założeń doskonalenie nauczycieli ma być ściśle powiązane z rozpoznaniem rzeczywistych potrzeb szkoły. Dlatego też Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy będzie m.in. diagnozował potrzeby z zakresu dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz kadry kierowniczej, przygotowywał nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych do wdrażania zmian programowych, czy organizował różne formy współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami i placówkami.

  – W okresie wstępnym głównym zadaniem będzie przygotowanie lokalnego środowiska oświatowego do zrozumienia istoty zmian w zakresie funkcjonowania doskonalenia, potrzeby istnienia ośrodka wsparcia w bezpośredniej bliskości szkoły. W pierwszym roku pracy PODM-P skupiać się będzie na zadaniach organizacyjnych i technicznych przygotowujących placówkę do jej prawidłowego funkcjonowania, m.in. opracowanie koncepcji funkcjonowania, uruchomienie funkcjonalnego portalu internetowego czy moderacja współpracy międzyszkolnej – powiedziała Cecylia Śmieszkowska.

  ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here