Odpowie nie urzędnik, a pracownik kultury

  34

  W przedostatnim ubiegłorocznym wydaniu NOWej gazety trzebnickiej z 20 grudnia, w artykule „Kto odpowie za nielegalną kampanię”, informującym o dochodzeniu w sprawie nielegalnej agitacji wyborczej w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy i skierowaniu w związku z tym do  sądu wniosku o ukaraniu, napisałem m.in.: „Oficer prasowy potwierdziła, że w niedługim czasie do sądu zostanie skierowany akt oskarżenia przeciwko odpowiedzialnemu za to urzędnikowi. Iwona  Mazur nie chciała nam podać, który urzędnik odpowie za wystawienie gazet”.

  W związku z powyższym otrzymaliśmy następujące oświadczenie podpisane przez oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy asp. sztab. Iwonę Mazur: „Nieprawdą jest, że powiedziałam, iż akt oskarżenia zostanie skierowany przeciwko urzędnikowi. Powiedziałam,  że nie mogę powiedzieć, kto odpowie za wystawienie gazet”.

  Z kolei na pisemny wniosek o  udzielenie informacji publicznej: jak nazywa się instytucja, której pracownik jest podejrzany o prowadzenie agitacji wyborczej w UM Trzebnica, Iwona Mazur odpisała: „wniosek o ukaranie do sądu  w związku z wykroczeniem z art. 494 par.1 kodeksu wyborczego – agitacja wyborcza na terenie urzędu administracji samorządu terytorialnego został sporządzony i przesłany do Sądu Rejonowego w Trzebnicy za syg, akt RSOW 358/11 wobec jednego z  pracowników Zespołu Placówek Kultury w Trzebnicy”.

  ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here