Przedświąteczne spotkanie

  34

  Zmiany w tegorocznym budżecie, przejęcie działki od ANR – to tematy środowej sesji w Prusicach.

  Spotkanie rozpoczęto od odznaczeń: najpierw przedstawiciele Związku Zawodowego NSZZ Rolników Indywidualnych  „Solidarność” Dolny Śląsk podziękowali burmistrzowi za dofinansowanie zakupu sztandaru. Igor Bandrowicz został odznaczony brązowym medalem, z okazji 30 rocznicy NSZZ RI „Solidarność”. Potem włodarz wręczył medal „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prusice” Zdzisławowi Grudniewskiemu – byłemu radnemu: – Pamiętam dobrze, jak w 2007 r. przyszedł pan do mnie i zaproponował, żebym startował na burmistrza. Wówczas wzbraniałem się od tego. Teraz te chwile miło wspominam. Pokonał pan śmiertelną chorobę, za co pana podziwiam. Zawsze walczył pan o dobro gminy – powiedział burmistrz, wręczając medal.

  Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałami. Radni wprowadzili zmiany w tegorocznym budżecie: zmniejszono wydatki m.in. na budowę chodnika w Zakrzowie, ponieważ ta droga należy do powiatu, nie będzie planowanego remontu lokalu komunalnego w Kosinowie oraz kładki do szkoły w Prusicach. Zwiększono wydatki inwestycyjne: m.in. na budowę drogi we Wszemirowie, więcej środków zostanie przeznaczonych na zakup energii elektrycznej, na oświetlenie dróg, ulic i placów. Za 17 tys. zł gmina doposaży plac zabaw przy ul. Rzemieślniczej. W trakcie sesji radni wyrazili zgodę na zbycie działki w Borowie pod zabudowę jednorodzinną. Radni jednogłośnie zagłosowali za zawarciem umowy-dzierżawy z prywatnymi przedsiębiorcami w Raszowicach, Borowie oraz Prusicach. Gmina przejęła nieodpłatnie na własność działkę będącą własnością ANR, położoną w Kaszycach, na której planuje się wybudować plac zabaw. Po konsultacjach z mieszkańcami Skokowej radni przychylili się do tego, by jednej z ulic nadać nazwę Dębowej. Zmieniono także uchwałę odnośnie utworzenia punktu przedszkolnego w SP w Skokowej: – Ten punkt obrad dotyczy uzasadnienia uchwały. Chodzi o to, by znalazła się niej w informacja o wsparciu indywidualnego rozwoju dla dzieci, zwłaszcza niepełnosprawnych, wspierania indywidualnego rozwoju -powiedział sekretarz.

  W wolnych wnioskach radni zwracali uwagę na skargi od mieszkańców na funkcjonowanie ośrodka zdrowia: – Niestety jak wynika z relacji pacjentów, nic nie zmieniło się w kwestii obsługi: trudno jest się dodzwonić, czy zapisać się do lekarza – mówili radni. Burmistrz odpowiedział, że od stycznia ruszy restrukturyzacja placówki. Kontrowersję wywołał temat budowy spalarni śmieci w gminie. Chociaż inwestor obiecuje utylizowanie odpadów w niskiej temperaturze, to istnieje obawa przed zanieczyszczaniem terenu: – Nie przyciągniemy turystów, jeśli będziemy mieć spalarnię – mówili radni. Igor Bandrowicz również sprzeciwia się budowie zakładu na terenie gminy, ale obawia się, że przedsiębiorca może porozumieć się z jednym z sąsiednich włodarzy i na pograniczu gmin wybuduje zakład. Wszyscy byli zgodni co do tego, by samorządowcy zawiązali koalicję i nie podpisywali umowy z tym inwestorem.

  ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here