Co planują Prusice

  44

  W przyszłym roku duży nacisk kładzie się na generalne remonty budynków użyteczności publicznej i dostosowanie ośrodka zdrowia dla potrzeb niepełnosprawnych. Planuje się również wyremontować gminne drogi i świetlice. Czas pokaże, które z zadań zapisanych w przyszłorocznym budżecie uda się zrealizować, a które zeń spadną.

  Do połowy listopada włodarze jednostek samorządowych obowiązani są do przedstawienia projektu budżetu na kolejny rok. Gmina Prusice w 2012 r. będzie dysponowała budżetem w wysokości ok. 25 mln zł (są to m.in. wpływy z dochodów bieżących, np. z podatków lokalnych czy z subwencji oświatowej), natomiast wydatki wyniosą ponad 27,5 mln złotych.

  Do inwestycji kilkumilionowych warto zaliczyć: termomodernizację czterech budynków użyteczności publicznej: Zespołu Szkół, SP ZOZ, GOKiS oraz OSP – wartość zadania wyniesie ponad 2 mln zł. Kwota 2 mln 100 tys zł została zapisana na kontynuację zadania pod nazwą:  „Turystyka kulturowa w gm. Prusice poprzez rewitalizację zabytkowego ratusza, wieży widokowej i utworzenie Punktu Informacji Turystycznej”. W przyszłorocznym budżecie planuje się także remonty dróg, m.in.: 10 tys. zł przeznaczono na remont odcinka Prusice – Skokowa, za 300 tys. zł zostanie zbudowany chodnik w Skokowej, wzdłuż drogi powiatowej, a za ponad 150 tys. chodnik  w Strupinie.  Zapisano także projekty budowy dróg na odcinkach: Budzicz-Wilkowa i Raszowice-Aleksandrowice, w Górowej oraz w Pawłowie Trzebnickim (projekty wycenione są między 10 a 15 tys.zł).

  Ważnym zadaniem jest przeznaczenie 100 tys na utworzenie projektu budowy szkoły podstawowej w Skokowej. Gmina w przyszłym roku chce przeprowadzić generalny remont przychodni i dostosować go do potrzeb niepełnosprawnych – zapisane środki finansowe na ten cel wynoszą 200 tys złotych. 

  Wśród innych zadań inwestycyjnych znajdziemy również zapis o przeznaczeniu 650 tys. na renowację kamienic w Prusicach, po 70 tys. zostanie przeznaczone na budowę placów zabaw w Strupinie i Kaszycach Wielkich. W Krościnie Wielkiej planuje się rozbudować świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu – to zadanie wyniesie 539 tys zł., z kolei 5 tys. zł zostanie przeznaczonych na zagospodarowanie placu gminnego w Krościnie Małej. Ponadto przeznaczono 20 tys zł na projekt świetlicy w tej miejscowości, a 15 tys. na opracowanie projektu świetlicy w Borówku.

  ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here