Co robi władza

  37

  Robert Adach, starosta trzebnicki dziś bierze udział w pracach komisji rady. Jutro odbędzie się najważniejsza w roku sesja budżetowa. W czwartek i piątek będzie brał udział wraz ze współpracownikami w podsumowaniach roku: omawianiu analiz, opracowań i  sprawozdań. Skontroluje też największe tegoroczne inwestycje.

   

  Marek Długozima, burmistrz Trzebnicy dziś jedzie do Wrocławia, by w Wydziale Ochrony Środowiska UM omówić nowe projekty inwestycji na składowisku odpadów w Marcinowie. Jutro przyjmuje mieszkańców, w międzyczasie spotka się z projektantami modernizacji budynków dla SP nr 2 i szkoły muzycznej. Jutro weźmie udział w sesji budżetowej Rady Miejskiej. W piątek będzie uczestniczył w spotkaniu organizacyjnym biegu sylwestrowego, później zamierza kibicować najmłodszym biegaczom. W sobotę będzie gospodarzem 27. Ulicznego Biegu Sylwestrowego Trzebnica 2011, na który w samo południe zaprasza wszystkich mieszkańców.

   

  Sławomir Błażewski, burmistrz Obornik Śląskich dziś zaczyna dzień pracy od cotygodniowej odprawy kierownictwa urzędu, później będzie się zajmował sprawami bieżącymi. Jutro spotka się z przedstawicielami PKP w sprawie przejęcia dworca kolejowego, następnie będzie przyjmował mieszkańców. W czwartek spotka się z przedstawicielami stowarzyszeń wiejskich, by omówić sposoby rozwiązania najważniejszych ich problemów. Najważniejszym punktem w piątkowym harmonogramie jest udział w sesji budżetowej RM.

   

  Robert Lewandowski, burmistrz Żmigrodu w bieżącym tygodniu przebywa na urlopie. W pracy będzie dopiero w piątek i będzie zajmował się pracą na miejscu.

   

  Igor Bandrowicz, burmistrz Prusic dzisiaj ma spotkanie w sprawie zbiornika rekreacyjnego, jutro przyjmuje interesantów i załatwia sprawy bieżące. Spotyka się w sprawie ferii zimowych w Prusicach. W czwartek spotyka się z dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej w sprawie przyszłości komunalki. W piątek wyjeżdża do Wrocławia do Urzędu Marszałkowskiego, na spotkanie z dyrektorem RPO. W sobotę uczestniczy w Biegu Sylwestrowym w Trzebnicy

   

  Jakub Bronowicki, wójt Wiszni Małej tydzień międzyświąteczny poświęci pracy w urzędzie. Dzisiaj będzie przygotowywał się do sesji rady, która odbędzie się w środę. W piątek uda się do Wrocławia, do katedry na mszę dla samorządowców.

   

  Andrzej Faraniec, wójt gminy Zawonia 27 grudnia będzie uczestniczył w zebraniu z sołtysami, natomiast 29 grudnia odbędzie się ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Zawonia.

  ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here