Komisje w świątecznym klimacie

  69

  W czwartek w Urzędzie Gminy w Wiszni Małej odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli radni ze wszystkich komisji. Pomimo tego, iż tematy były poważne: podsumowywano budżet za bieżący rok i omawiano plan finansowy na przyszły, na sali dominował klimat świąteczny.

  Już na początku komisji wójt Jakub Bronowicki poprosił Sławomirę Hermann – kierownika referatu gospodarki komunalnej i infrastruktury technicznej w Wiszni Małej o podsumowanie bieżącego roku pod względem inwestycyjnym.

  Radni otrzymali uchwałę budżetową, która zwiększa plan dochodów o kwotę 287 tys. 630 zł. Są to dochody w różnych działach i wynikają z wpływów, które są ponadplanowe (m. in. transport, łączność, administracja publiczna).

  Pani kierownik poinformowała zebranych o tym, że drogę Strzeszów – Wisznia Mała w ramach „schetynówki”, udało się wykonać za kwotę o 200 tys. zł mniejszą, niż była planowana i pozostałe środki  zostały rozlokowane tam, gdzie były najbardziej potrzebne, m. in. w  transporcie, łączności, gospodarce mieszkaniowej i oświacie.

  – Z perspektywy tego roku mogę powiedzieć, że te zadania, które były przewidziane z dofinansowaniem w większości zostały zrealizowane, jeżeli chodzi o stację uzdatniania wody oraz o drogę Strzeszów – Wisznia Mała. Te dwa zadania zostały rozliczone, wnioski o płatność końcową zostały złożone, więc spodziewamy się, że za jakiś czas środki finansowe wpłyną nam na konto  – powiedziała Sławomira Hermann. 

  Jedyne zadanie, które zostało przesunięte na przyszły rok z zadań dotacyjnych to budowa chodnika w Szewcach przy drodze wojewódzkiej, ale podpisane zostało porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich, że środki zostaną przesunięte na przyszły rok.

  W tym roku w gminie udało się wykonać więcej niż planowane to było na początku roku, jeżeli chodzi o zadania remontowe. Wykonane zostały wszystkie zadania z funduszy sołeckich, udało się także przeprowadzić sporo remontów  na drogach.

   – Ja osobiście z 2011 roku jestem zadowolona, ponieważ ten bieg ogromny od przetargu do wyłonienia wykonawcy, przez realizację i rozliczenie, ten oddech który się łapało bez przerwy w takim tempie ogromnym jest na ukończeniu i można powiedzieć, że żadna dotacja nie została zaprzepaszczona – powiedziała na koniec pani kierownik.

  ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here